Alle mensen

Cor Calis

Cor Calis

Lid Ombudsteam

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Fractievoorzitter

Buurten en Wijken, Veiligheid, Armoedebestrijding, Werk en Inkomen, Onderwijs en Cultuur
Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

Raadslid

Zorg en Welzijn, Wonen, Openbare Ruimte en Stedenbouw, Verkeer, Duurzaamheid
Joop Lahaise

Joop Lahaise

Fractiemedewerker

Kees Bakker

Kees Bakker

Fractiemedewerker

Binnert de Beaufort

Binnert de Beaufort

Bestuurslid

Voorzitter
Sjef Coenen

Sjef Coenen

Bestuurslid

Penningmeester
Puck Kerkhoven

Puck Kerkhoven

Bestuurslid

Secretaris
Martijn Bakker

Martijn Bakker

Bestuurslid

Ledenwerving
Jos Oude Elferink

Jos Oude Elferink

Fractiemedewerker

Robert Fiolet

Robert Fiolet

Lid Ombudsteam

Nelleke Degenhart

Nelleke Degenhart

Lid Ombudsteam

Wim Hofman

Wim Hofman

Lid Ombudsteam

Annick Houben

Annick Houben

Lid Ombudsteam

Robbie Willems

Robbie Willems

Nassredin Taibi

Nassredin Taibi

Rox de Beaufort

Rox de Beaufort

Bibi Reiniers

Bibi Reiniers