Alle mensen

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Fractievoorzitter

Buurten en Wijken, Veiligheid, Armoedebestrijding, Werk en Inkomen, Onderwijs en Cultuur
Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

Raadslid

Zorg en Welzijn, Wonen, Openbare Ruimte en Stedenbouw, Verkeer, Duurzaamheid
Jos Oude Elferink

Jos Oude Elferink

Fractiemedewerker

Joop Lahaise

Joop Lahaise

Fractiemedewerker

Kees Bakker

Kees Bakker

Fractiemedewerker

Binnert de Beaufort

Binnert de Beaufort

Bestuurslid

Voorzitter
Sjef Coenen

Sjef Coenen

Bestuurslid

Penningmeester
Puck Kerkhoven

Puck Kerkhoven

Bestuurslid

Secretaris
Monte Veldt

Monte Veldt

Bestuurslid

Communicatie
Martijn Bakker

Martijn Bakker

Bestuurslid

Ledenwerving
Robert Fiolet

Robert Fiolet

Lid Ombudsteam

Nelleke Degenhart

Nelleke Degenhart

Lid Ombudsteam

Wim Hofman

Wim Hofman

Lid Ombudsteam

Annick Houben

Annick Houben

Lid Ombudsteam