Ombudsteam

Robert Fiolet

Robert Fiolet

Over Robert Fiolet

In mijn werkzame leven ben ik altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven en was daar als directielid verantwoordelijk voor het financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch beleid. Dit is dan ook het werkterrein waar ik mij als lid van het ombudsteam het meest thuisvoel en het meest kan betekenen voor mensen die een beroep doen op ons.

Van huis uit heb Ik geleerd dat je de talenten die je hebt moet inzetten om er samen een betere wereld van te maken. Voor mij was de belastingaangifte het eerste terrein waar ik mensen kon helpen. Al jaren zag ik dat mensen die hulp het hardst nodig hadden in de kou bleven staan omdat het systeem ontoegankelijk was en de taal vaak onbegrijpelijk. En dat probleem zien wij niet alleen bij de belastingdienst maar bij vele instanties.

Als lid van het ombudsteam wil ik een brug kunnen slaan tussen mensen en instanties om de wereld een beetje eerlijker te maken. En waarom dan de PvdA? 

De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen. De traditie van de partij is gebaseerd op solidariteit en eerlijke verdeling van middelen in een samenleving waar de sterke schouders delen met de meer kwetsbaren. Waar je wieg ook gestaan heeft, je bent welkom om deel te nemen aan een samenleving waarin verbinding en samenhang voorop staat.