Commissielid

Kees Bakker

Nr. 4 kandidatenlijst 2022
Kees Bakker

Over Kees Bakker

Ik ben in Hilversum geboren en woon al meer dan veertig jaar in het prachtige “Over het spoor”-deel van Hilversum. Mijn kinderen zijn hier geboren, en twee van mijn kleinkinderen wonen ook in onze mooie woonplaats.

Hilversum is de grote stad van het Gooi. Het staat voor een groot aantal uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Het zijn de aloude verdelingsvraagstukken als: inkomen (armoede), zorg en welzijn, wonen (sociaal, betaalbaar), leegstand, en verduurzaming. De PvdA in Hilversum werkt daaraan op basis van feiten en gedegen analyse, niet vanuit de onderbuik of populisme.

Een kleine fractie, met twee raadsleden, heeft veel werk te verzetten. Als fractiemedewerker/commissielid kan ik de fractie ondersteunen om zo goed voorbereid in de raad of de commissies het
PvdA-geluid te laten horen.

Ik breng brede managementervaring in als manager veiligheid en milieu, en als oud pensionfondsbestuurder en OR-voorzitter. In het kader van organisatie-optimalisatie (Lean) ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in cultuur, gedrag en gedragsbeïnvloeding.

Met deze achtergrond wil ik bijdragen aan een eerlijker, socialer en duurzamer Hilversum.