Ombudsteam

Romy Manders

Romy Manders

Over Romy Manders

In 2021 ben ik lid geworden van de PvdA. Deze keuze heeft lang op zich laten wachten omdat ik nooit sterk de behoefte heb gevoeld om me te binden aan de idealen van één partij. Wat voor mij doorslaggevend is geweest, is de oproep van deze partij om met elkaar en voor elkaar te strijden voor een socialere maatschappij met gelijke kansen voor iedereen. 

Een samenleving draait voor mij om de verbinding tussen mensen, echt het ‘samen’ ‘leven’. Deze verbinding kan natuurlijk voor een deel uit jezelf komen, maar ik heb ook gemerkt dat het openbaar bestuur hierin een belangrijke rol speelt. Enerzijds kan het bestuur de verbinding tussen mensen juist bevorderen, bijvoorbeeld door maatschappelijke initiatieven te steunen. Anderzijds zien we door de ingewikkelde structuren van het openbaar bestuur soms niet meer op welke manier het ons kan helpen. Helaas zien we ook – vaak door de enorme bureaucratie – dat overheidsinstanties het de burgers juist moeilijker maken. Als lid van het Ombudsteam kom je deze problematiek tegen en kun je de schakel zijn tussen mensen en instanties.

Als student Filosofie richt ik mij vooral op vragen rondom burgerschap. Onder meer waar onze verantwoordelijkheden liggen, en hoe we als burgers meer betrokken kunnen zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Door zelf actiever betrokken te zijn in mijn straat en wijk zie ik hoe dat anderen ook activeert om mee te helpen en hoeveel invloed je als persoon kunt hebben op je omgeving. Als lid van het Ombudsteam krijg ik de kans om dit breder te trekken en zo meer betrokken te zijn met mede Hilversummers. Te helpen waar ik kan. 

Het klinkt wellicht cliché en idealistisch, maar ik geloof dat als je anderen helpt, dat dit een voorbeeld stelt en beweging creëert. Zie het als het ‘Pay it Forward’ idee. Ik help jou, jij helpt een ander en met elkaar maken we de samenleving een stukje mooier.