Ombudsteam

Cor Calis

Cor Calis

Over Cor Calis

Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg. Ik heb hier ruim 45 jaar in gewerkt, als zowel  verpleegkundige, manager, bestuurder, toezichthouder en adviseur. In deze jaren heb ik steeds meer gezien dat een lage levensstandaard veel invloed heeft op niet alleen het welzijn maar ook de gezondheid van mensen. In toenemende mate zie ik ook dat mensen afhaken in deze participatiemaatschappij omdat zij niet in staat zijn of niet in staat worden gesteld om de weg te vinden in onze maatschappij. Het (nu nog) overheersende wantrouwen van de overheid naar haar burgers versterkt dit.

Een bijdrage leveren aan het verbeteren van deze situatie in een van mijn drijfveren

Ik ben inmiddels 24 jaar lid van de PvdA, tot nu toe ben ik voornamelijk bestuurlijk actief geweest. Ik heb echter steeds met bewondering gekeken naar hoe het Ombudsteam zich belangeloos inzet en wat zij weet te bereiken.

Nu ik wat meer tijd heb sluit ik mij graag aan bij dit mooie team.