Raadslid

Joop Lahaise

Verkeer, Onderwijs, Media, Cultuur & Economie
Joop Lahaise

Over Joop Lahaise

In Hilversum telt iedereen mee. Wie niet zelf een inkomen kan vergaren, hoeft geen armoede te lijden. In mijn Hilversum is iedereen zeker van een menswaardig bestaan en hoeft niemand naar de voedselbank. De gemeente zet actief in op het bestrijden van armoede, schuldhulp en het begeleiden van wie dat nodig heeft naar passend werk, scholing of een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap. Een uitkering moet je helpen, niet ziek maken door onrealistische eisen en bureaucratische rompslomp.

Bij een waardig bestaan hoort goed wonen. Hilversum werkt aan voldoende betaalbare woonruimte, ook voor jongeren en ouderen. Ik zie nieuwe concepten voor mij van woon- en werkcomplexen, waar creativiteit alle ruimte krijgt. Er staan genoeg gebouwen leeg om te worden omgevormd tot broedplaats. Als mediastad liggen er kansen, ook voor een veel levendiger en creatiever centrum. Wat mij betreft horen het oostelijk deel van het centrum, achter het station, en de aanvoerstraten zoals de Havenstraat en de Koninginneweg daar bij. In een aantrekkelijk centrum loop en fiets je voor je plezier.