Wonen in Hilversum. Mooie plannen, maar bieden ze vooruitgang voor iedereen?

8 december 2019

Hoe moet het Hilversum van morgen er uit komen te zien, welke voorzieningen zijn er in de toekomst nodig en hoe willen wij in het dorp blijven wonen en werken? Voor deze vragen is er een samenhangend verhaal nodig. Het MRA-project biedt daarvoor een aantal kansen.

Het tekort aan woningen in de sociale huur en sociale huur en middenhuur kun je echt oplossen met een aantal van 10.000 woningen erbij. Ook omdat je als gemeente het niet allemaal zelf hoeft te doen maar hulp krijgt op het gebied van kennis en geld.

Veel vragen

Tegelijkertijd roept het ook veel vragen op: wat zijn de gevolgen van een dergelijke schaalsprong voor de leefbaarheid? Voor de natuur? Voor de middenstand en de bereikbaarheid? Gaan we bouwen in de hoogte en/of in het groen? De antwoorden op dergelijke vragen zullen voor ons bepalend zijn of we dit idee uiteindelijk gaan omarmen.

We realiseren ons dat politieke keuzes zoals deze schaalsprong moed vergen en er draagvlak onder de bevolking nodig is. In onze keuzes laten we ons leiden door het idee dat vooruitgang voor iedereen, elke Hilversummer, goed moet zijn. Nu en in de toekomst.