Bescherming van de sociale en middenhuur door inzet PvdA

Door Jacqueline Kalk op 5 december 2019

Afgelopen week heeft de commissie Wonen en Ruimtelijke Ordening gesproken over de mogelijkheden die je als gemeente hebt om meer grip te krijgen op het behoud van (nieuwe) woningen in de huurcategorie waarbinnen ze zijn gebouwd. Met andere woorden: hoe kun je voorkomen dat sociale huurwoningen zo duur worden, dat het geen sociale huur meer is en hoe voorkom je dat woningen die gebouwd worden voor de middenhuur (huurprijs ongeveer tussen de 720 – 950 euro per maand) zo snel stijgen dat zij dure huur worden?

De PvdA-fractie heeft hiervoor al meer dan een jaar geleden een motie ingediend. Deze motie verzocht het college de mogelijkheden te onderzoeken van een zogenaamde ‘doelgroepenverordening’. Met een dergelijke verordening kun je als gemeente voorkomen dat woningen zo snel zo duur worden dat het geen sociale huur of middenhuur meer is. Toen wij deze motie ruim een jaar geleden indienden was er geen draagvlak in de raad. Ruim een jaar later en de nood op de woningmarkt nog groter gelukkig wel en werd de motie alsnog met een ruime meerderheid aangenomen.

Over 20 jaar nog sociale en middenhuur in Hilversum

In eerste instantie was het voorstel van het college om dit verder met de regio af te stemmen. Alleen is er in de regio geen draagvlak voor deze bescherming van de sociale huur. En daarom lag er alleen een voorstel voor de middenhuurverordening op tafel. Gelukkig vindt een groot deel van de commissie dit voor Hilversum onvoldoende. Daarom zal er nu toch een Doelgroepenverordening worden ontwikkeld. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe woningen die gebouwd gaan worden als sociale en middenhuur, ook over 20 jaar nog sociale en middenhuur zijn. Een klein succesje waar we best wel trots op zijn.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk