Leefbaarheid in buurten en wijken

Hilversum wordt gekenmerkt door een groot aantal heel verschillende wijken. Van bijna grootstedelijk tot villapark, van compact tot ruim opgezet. Elke wijk en iedere buurt heeft zijn eigen karakter en ook zijn eigen problemen. Maar wat iedereen in Hilversum verbindt, is de wens om in een leefbare, prettige en veilige buurt te wonen. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen en heb je een goede omgang met je buren. Je loopt en fietst er veilig – ook als je een beperking hebt – en kinderen spelen liefst gewoon op straat. Leefbaarheid is een zaak van de overheid en van inwoners, ondernemers en instellingen samen. Dat vraagt verbinding.

Concreet:

  • Een leefbare wijk betekent een sociale wijk. Het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning. Het Sociaal Plein komt naar de wijken toe.
  • In onze gemeente kunnen bewoners hun ‘buurtrechten’ gebruiken. Dit houdt in dat bewoners de gemeente kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, en dat bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte.
  • Een leefbare wijk is verkeersveilig: 30 km per uur is de norm en rond scholen zijn veilige kindzones. Voet- en fietspaden worden waar nodig verbeterd. Waar ze ontbreken worden voetpaden aangelegd. Geparkeerde auto’s dienen voetgangers zo min mogelijk te hinderen. Gehandicapten, ouderen met rollators en moeders met kinderwagens moeten zich veilig door hun wijk kunnen bewegen.
  • Sportverenigingen hebben een belangrijke functie in de gemeente op het vlak van sport en recreatie, gezondheid en sociale ontmoetingsplaats. Daarom wordt betaalbare accommodatie bevorderd, waarin naast de sportbeoefening ook de sociale functie tot zijn recht kan komen, en wordt in goede dialoog met sportverenigingen het sportbeleid van de gemeente vorm en inhoud gegeven.
  • Openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer willen we zo inrichten dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
  • Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er daar in alle buurten genoeg van zijn. Ze zijn schoon, heel, veilig en aantrekkelijkheid.
  • Discriminatie is onacceptabel. Als Hilversummers maken wij een vuist tegen het wegpesten van bewoners of ondernemers omwille van hun afkomst, overtuiging of huidkleur.
  • Wangedrag wordt niet getolereerd. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten zo snel mogelijk worden aangepakt door de politie. Bij wangedrag door jongeren worden hun ouders aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Jongeren bieden we perspectief op scholing of werk zodat ze niet een tweede keer de fout in gaan.
  • Hilversum loopt voorop in de aanpak van vuurwerk rond oud en nieuw; wij zetten deze koers voort en buigen hem om tot iets positiefs: naast een gemeentelijke vuurwerkshow een vrolijk vuurwerkfeest in iedere buurt, dat buurtbewoners samenbrengt en verbindt. Tegelijkertijd voeren we een verbod op ongecontroleerd vuurwerk in, ter bescherming van mens en dier.