Nachttrein naar Hilversum: aantrekkelijk of kan het geld beter besteed worden?

Door Kees Bakker op 6 maart 2020

De coalitie in Hilversum heeft in haar coalitieakkoord afgesproken dat zij een nachtverbinding met Utrecht en Amsterdam wil realiseren. Dat gaat een extra nachttrein worden op het traject Amsterdam Centraal – Hilversum Media Park – Hilversum – Hilversum Sportpark – Utrecht CS.

De bedoeling is dat deze nachttrein alleen in het weekend rijdt, en één keer heen en één terug gaat.

Nu is het zo dat de laatste trein vanuit Amsterdam naar Hilversum om 01.41 uur gaat. De eerste ochtendtrein vertrekt dan weer om 04.19 uur: via Utrecht naar Hilversum. En vanuit Utrecht vertrekt de laatste trein om 0.47 uur, de eerste ochtendtrein om 05.12 uur.

Wens goed te begrijpen

De wens om een extra trein te laten rijden in de tussenliggende uren kunnen we ons voorstellen: laat geworden bij vrienden of familie, de voorstelling of het concert loopt wat uit, het bier smaakte goed en naar meer, enzovoort.

Alleen zijn voor deze twee extra treinen naast de machinist en conducteur op de trein ook beveiligers nodig op de treinstations. Dat brengt veel kosten met zich mee die de NS niet alleen wil betalen. Er moet  geld van de gemeente bij. Het college van Hilversum staat hier positief tegenover en wil in 2021 160.000 euro vrij maken om deze nachttrein mogelijk te maken.

Wij vinden dat veel geld.

Geld kan beter besteed worden

Geld dat je ook kunt gebruiken om problemen in Hilversum op te lossen. Bijvoorbeeld zorgen voor meer jongerenwerk, goede jeugdzorg, de broodnodige ondersteuning bij hulp in de huishouding, armoedebestrijding. Wij vinden dat, in tijden waarin je harde financiële keuzes moet maken, je daar het geld beter aan kunt besteden.

Geld besteden aan “leuke dingen” voor een naar verwachting klein aantal inwoners heeft dan niet echt onze prioriteit. Nachttreinen meefinancieren? Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak hiervoor!

Kees Bakker

Kees Bakker

Ik ben in Hilversum geboren en woon al meer dan veertig jaar in het prachtige “Over het spoor”-deel van Hilversum. Mijn kinderen zijn hier geboren, en twee van mijn kleinkinderen wonen ook in onze mooie woonplaats. Hilversum is de grote stad van het Gooi. Het staat voor een groot aantal uitdagingen die om nieuwe oplossingen

Meer over Kees Bakker