Corona en Hilversum – deel 2

Door Privé: Femke van Drooge op 21 maart 2020

Corona en Hilversum

Corona houdt Nederland in zijn greep. Uiteraard heeft deze situatie ook zijn weerslag op de gemeente Hilversum. Fractievoorzitter Femke van Drooge overweegt wat dit voor ons betekent in een driedelige serie artikelen.

——-

Deel 2 – Wat kan de gemeente doen om de pijn te verzachten?

Het college neemt al heel veel goede en nodige maatregelen in deze crisis. Zij hebben de raad beloofd om elke week een update te sturen om ons op de hoogte te houden van wat er gebeurt. De eerste brief besloeg al zeven pagina’s – een indicatie hoe ontzettend veel werk er op dit moment wordt verzet. Deze brief kunt u hier lezen. In dit artikel wil ik graag aangeven welke zaken volgens ons nog nodig zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Hilversummers deze crisis heelhuids doorstaan.

Het is mooi als we het virus onder controle kunnen houden en overbelasting van de zorg zoveel mogelijk voorkomen. Maar ook de economische gevolgen kunnen heel gevaarlijk zijn. Naar verwachting gaan nog veel meer mensen dan nu in financieel zwaar weer terechtkomen. Wij moeten er in Hilversum klaar voor zijn om deze pijn op te vangen en zoveel mogelijk te verzachten. De gemeente kan op een aantal manieren helpen:

1. Voedselbanken sluiten: geef mensen supermarktcoupon als alternatief

Vandaag is het verdrietige bericht gekomen dat de voedselbanken in Hilversum gaan sluiten. De gemeente kan bijstaan door ervoor te zorgen dat de klanten van de voedselbanken tijdelijk bij de supermarkt terecht kunnen als alternatief. Zo hebben de gemeentes Den Haag, Gouda en Stichtse Vecht een deal gesloten met supermarkt Jumbo dat klanten van de voedselbank elke week een speciale coupon krijgen, waarmee ze bij de Jumbo boodschappen kunnen doen. Hoe mooi zou het zijn als Hilversum met bijvoorbeeld de Jumbo op de Larenseweg (of een andere supermarkt) ook zoiets kan afspreken!

2. Biedt ruimhartig hulp voor Hilversummers het financieel moeilijk hebben

Wie door de coronacrisis zijn baan verliest en geen recht (meer) heeft op de ww, klopt bij de gemeente aan voor bijstand. Op dat moment kan de gemeente het verschil maken door zich vriendelijk en meewerkend op te stellen. Verder kan je als gemeente kiezen voor uitstel of zelfs kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Voor ondernemers die hebben moeten sluiten kan dit cruciaal zijn om de tijdelijke nood op te vangen, dus het is goed dat de VVD Hilversum hier vragen over heeft gesteld. Maar ook veel gewone inwoners zullen de gevolgen van deze crisis gaan voelen: ook zij kunnen in deze crisis buiten hun schuld om in financiële nood komen. Het college kan nú besluiten om in ieder geval betaling van gemeentelijke belastingen voor specifieke groepen uit te stellen of er in ieder geval niet op aan te dringen. Eventueel kan dan later nog in overleg met de raad gekeken worden of er ook echt wordt kwijtgescholden of niet.

3. Zorg voor extra opvang voor daklozen

Op straat leven is al één van de ergste dingen die je kan overkomen, en in deze tijd komt daar nog een extra risico op besmetting en verspreiding van corona bovenop. Daarom zou het mooi zijn als de gemeente er alles op zet om tijdelijk te zorgen voor extra opvangplekken voor zover die nodig zijn. Ga in overleg met bijvoorbeeld hoteleigenaars die nu geen gebruik kunnen maken van hun kamers, om deze voor tijdelijke opvang beschikbaar te stellen. Of maak gebruik van de nu leegstaande schoolpanden: in Tilburg is een gemeentelijke gymzaal geschikt gemaakt als tijdelijke opvanglocatie.

4. Voorkom meer dakloosheid door het stopzetten van huisuitzettingen

De bijzondere omstandigheden waarin we nu leven, vragen nóg meer om coulance en flexibiliteit. Het college kan in overleg gaan met de woningcorporaties en bijvoorbeeld energie- en waterbedrijven om hen te vragen achterstallige betalingen nu niet door uitzetting of afsluiting te straffen.

5. Help arme of kwetsbare kinderen om toch onderwijs te krijgen

Het sluiten van de scholen is voor iedereen een enorme omslag en soms ook best lastig. Maar sommige kinderen is het nog moeilijker dan voor anderen. Kinderen uit arme gezinnen die geen laptop kunnen veroorloven moeten ook thuis les kunnen krijgen. En kwetsbare kinderen met een moeilijke thuissituatie, of kinderen die speciale aandacht nodig hebben, zijn er niet altijd bij gebaat om thuis te blijven. Ook hier kan de gemeente helpen om ervoor te zorgen dat ál onze kinderen het onderwijs blijven krijgen dat zij nodig hebben, door extra in te zetten op speciale educatiefondsen of door de regie voor onderwijs voor kinderen van ouders met cruciale beroepen uit te breiden voor kwetsbare kinderen.

6. Ga coulant om met subsidies voor sport, welzijn en cultuur

Gemeenten verstrekken veel subsidies: aan onder andere sportclubs, verenigingen, musea en evenementen. Hoe ga je er als gemeente mee om als een evenement niet doorgaat of het buurthuis twee maanden dicht is? Benader je dit als gemeente prestatiegericht – geen prestatie geleverd, dus geen subsidie -, of vanuit de inhoud en de maatschappelijke waarde, ongeacht de al dan niet geleverde prestatie? Wij hopen dat het college ook hier over gaat nadenken als het tijd heeft.

Hard aan het werk voor bestrijding van het virus

Vanaf de persconferentie vorige week donderdag neemt het college de handhaving van de coronamaatregelen zelf zeer voortvarend op. Evenementen van meer dan 100 personen mochten simpelweg niet doorgaan. In het weekend van 13 en 14 maart zijn horeca-ondernemers ook echt aangesproken op de aanwezigheid van meer dan 100 mensen. Op zondag, toen alle horeca gesloten werd vanuit het Rijk, zijn de handhavers alle locaties in Hilversum langsgegaan om de maatregelen te bespreken. Dit is natuurlijk niet leuk werk, maar wij vinden het een goede zaak dat Hilversum hier direct streng op is geweest.

Tot nu toe lijken wij als gemeente nog relatief weinig besmettingen te hebben gezien en we hopen dit natuurlijk zo te houden. De burgemeester en wethouders verdienen ons respect voor alles dat zij al hebben gedaan. Wij hopen dat zij ondanks alle drukte toch nog kunnen kijken naar andere mogelijkheden om de pijn van deze crisis in de komende maanden te verzachten voor alle Hilversummers.

Als PvdA staan wij voor solidariteit en naar elkaar omkijken, ook of juist in tijden van crisis. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten! Ook daarom roepen wij iedereen die gezond is en die tijd heeft op om in ieder geval in contact te blijven, ook digitaal, met mensen die zich eenzaam en geïsoleerd kunnen voelen in deze tijden. Ons volgende artikel zal hier verder op in gaan.

Klik hier voor deel 3 – Verbinding en mooie initiatieven>

< Klik hier voor deel 1 – Ook de raad wil haar werk blijven doen

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge