Corona en Hilversum – deel 1

Door Privé: Femke van Drooge op 21 maart 2020

Corona en Hilversum

Corona houdt Nederland in zijn greep. Uiteraard heeft deze situatie ook zijn weerslag op de gemeente Hilversum. Fractievoorzitter Femke van Drooge overweegt wat dit voor ons betekent in een driedelige serie artikelen.

——-

Deel 1 – Ook de raad wil haar werk blijven doen

Door corona zijn alle openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad voorlopig afgelast: Hilversum bevindt zich in een staat van GRIP4. De burgemeester is nu de hoofdverantwoordelijke om deze crisis het hoofd te bieden. Er zijn op dit moment geen commissievergaderingen, geen raadsvergaderingen, en daarmee is er ook geen besluitvorming door de raad.

En toch is het belangrijk dat we, ondanks al deze maatregelen en belemmeringen, de maatschappij zoveel mogelijk draaiende houden. Werken op afstand, beeldbellen, thuiswerken voor de beroepen waarbij dit kan: onze in Nederland uitstekende internetverbindingen hebben nog nooit zó hun nut bewezen als nu. Uiteindelijk willen we allemaal gewoon ons werk kunnen doen.

Maar wat betekent dit voor de raad? Er zijn een aantal zaken die ik graag wil benoemen:

De eersten om deze crisis bestuurlijk het hoofd te bieden zijn de burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouder zijn op dit moment druk bezig met allerlei maatregelen om deze crisis het hoofd te bieden. Doordat de veiligheidsregio is opgeschaald naar GRIP4, heeft de burgemeester nog meer bevoegdheden dan normaal om zaken zelf te regelen voor de bestrijding van het virus. Afgelopen woensdag heeft het college al een uitgebreide brief naar de raad gestuurd om ons de hoogte te brengen van de verschillende maatregelen. Welgeteld zeven kantjes vol met zaken die de burgemeester en momenteel slechts vier wethouders binnen een paar dagen hebben weten te regelen. Broodnodige maatregelen gecombineerd met mooie inspirerende initiatieven. Dat getuigt van enorme inzet en daar verdient het college ons respect mee.

Voor besluitvorming in de raadsvergadering is fysieke aanwezigheid wettelijk verplicht

Het is helaas niet mogelijk om een raadsvergadering inclusief stemmen via een conference call te doen. Fysiek bij elkaar komen met de hele raad gaat echter regelrecht tegen alle adviezen in om verspreiding van het virus te belemmeren. In de praktijk betekent dit dat we een officiële raadsvergadering absoluut niet moeten organiseren tenzij het echt niet anders kan.

Ook raadsleden houden verantwoordelijkheid om hun werk te doen tijdens de crisis

Het tijdelijk stoppen van de vergaderingen moet overigens geen excuus zijn om je werk niet te doen als raadslid. Ook wij blijven onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers gewoon houden. En er zijn genoeg zaken om onze zorgen over te uiten. Eén wethouder is afgetreden omdat hij zelf geen draagvlak meer voelde in de coalitie, een trieste maar gezien de reden begrijpelijke beslissing. De andere wethouder zijn aftreden heeft geleid tot openlijk ruziemaken binnen de coalitie over de opvolging. Hilversum heeft een stabiel en saamhorig bestuur nodig, zeker in tijden als deze. Het uiten van onze zorgen hierover is een deel van onze verantwoordelijkheid als raadsleden.

Wij zijn overigens niet de enige partij die deze verantwoordelijkheid blijft voelen: zowel coalitie- als oppositiepartijen blijven gewoon hun werk doen. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Dit kan gelukkig geheel digitaal. Het college heeft een maand de tijd om deze te beantwoorden. Doordat daarnaast alle andere vergaderingen momenteel niet plaatsvinden, levert deze manier van communiceren geen extra druk voor het college en de ambtenaren. Dit is natuurlijk geen vrijbrief om over van alles en nog wat vragen in te dienen. Voor minder dringende of minder ernstige zaken wachten we gewoon tot we weer kunnen vergaderen.

Wat kan de raad nog wél doen?

Intussen zijn er overigens nog andere manieren om toch politiek te kunnen blijven bedrijven. Hoe zit het bijvoorbeeld met besprekingen die normaal in de commissievergaderingen plaatsvinden? Mag dat wel op afstand? Ook in Hilversum zijn de fractievoorzitters samen met de griffie aan het nadenken of hier mogelijkheden liggen. We weten nu nog niet zeker of dit echt kan: maar het spreekt sowieso van een grote motivatie van alle fracties om hun politieke werk te blijven doen, ook of júist in tijden van crisis. En ook dat verdient een compliment.

Klik hier voor deel 2 – Wat kan de gemeente doen? >

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge