Airbnb: wat is de visie van de wethouder?

Door Femke van Drooge op 27 februari 2018

Gisteren kregen wij een brief van wethouder Jaeger (D66) over de opkomst van zogenaamde ‘Airbnb’ verhuur in Hilversum. Binnen de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) is er een werkgroep bezig met het opkomende probleem van vakantieverhuur in de gemeentes om Amsterdam heen. Wij moeten wachten tot ‘later dit jaar’, wanneer de werkgroep met voorstellen komt. In plaats dat de wethouder zijn visie toont over dit groeiende probleem, besteedt hij het uit aan een ondoorzichtige regionale werkgroep. Wij vinden dit een gemiste kans.

De PvdA heeft namelijk wél ideeën over het aan banden leggen van vakantieverhuur in Hilversum. Onze kandidaat Joop Lahaise heeft deze maand een uitgebreid artikel geschreven over hoe regulering van vakantieverhuur er in Hilversum uit zou kunnen zien. Een greep uit zijn voorstellen:

Voorwaarden voor vakantieverhuur Hilversum

  • Maximaal 6 weken voor vakantieverhuur van de eigen woning.
  • Vakantieverhuur kan alleen als de verhuurder als hoofdbewoner staat ingeschreven.
  • Sociale huurwoningen kunnen niet als vakantiewoning worden verhuurd.
  • Voor andere woningen geldt: toestemming VVE (indien van toepassing) of huiseigenaar is vereist.
  • Vakantieverhuurders zijn altijd toeristenbelasting verschuldigd.
  • De verhuurder is verplicht directe buren te informeren; ook een huisreglement en klachtenprotocol zijn verplicht.
  • Voor iedere vorm van vakantieverhuur geldt meldingsplicht; de gemeente richt hiertoe een website of digitaal loket in.

Bedreiging voor de woningmarkt

De wethouder heeft het over oneerlijke concurrentie voor de hotelbranche en over leefbaarheid in de wijken. Maar wij zien ook een mogelijke bedreiging voor de woningmarkt in Hilversum. Vakantieverhuur kan lucratiever zijn dan gewone verhuur. Sommige pandeigenaren geven daarom de voorkeur aan Airbnb boven gewone verhuur. In Amsterdam is dat een van de redenen waarom middeninkomens steeds moeilijker aan een huurwoning komen.

Vage werkgroep

Daarom vinden wij het jammer dat de brief vaag blijft over wat er precies in de werkgroep besproken gaat worden. Zit de wethouder zelf in deze werkgroep, of in ieder geval iemand vanuit de gemeente Hilversum? Hoe zou de Hilversumse inbreng eruit zien in deze werkgroep? En welke vorm gaan deze voorstellen uiteindelijk krijgen? Het gaat in deze werkgroep niet om gezamenlijk regels opstellen, geeft de wethouder zelf aan, maar wel om “helpen, gezamenlijk optrekken, afstemmen en naar buiten treden”.

Metropoolregio ‘ver-van-mijn-bed-show’

Eerder deze maand presenteerde de Rekenkamer in Hilversum de eerste resultaten van een onderzoek naar regionale samenwerking. Daaruit bleek dat de Amsterdamse Metropoolregio verreweg het meest een “ver-van-mijn-bed-show” blijkt te zijn voor de Hilversumse raadsleden. Hilversum besteedt zaken uit aan deze groep, maar bemoeit zich er zelf niet of nauwelijks mee. Dat is jammer, zéker wanneer er zaken worden besproken waar we wel degelijk direct wat van merken in onze gemeente.

Toon visie en betrokkenheid

Wij willen daarom wat anders voorstellen: betrek Hilversum actief bij de aanpak van vakantieverhuur in de regio. Op basis van de input van de raad kan het college de eigen bijdrage in de Metropoolregio veel beter sturen. Wij gaan niet wachten tot ‘later dit jaar’, welke voorstellen er uit de zwarte doos van deze werkgroep komen. Wij geven sturing door onze eigen visie in deze werkgroep in te brengen.

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge