Paal en perk aan Airbnb

Door Joop Lahaise op 11 februari 2018

Uw woning aan toeristen verhuren kan aantrekkelijk lijken. Maar in Amsterdam weten ze inmiddels beter. Airbnb-verhuur maakt hele straten onleefbaar. Mensen weten niet meer wie hun buren zijn. Overlast is aan de orde van de dag. En het toch al schaarse woningaanbod wordt alleen maar schaarser.

Ook Hilversum is aantrekkelijk

Tot opluchting van veel Amsterdammers begint de gemeente Airbnb nu eindelijk aan te pakken, met strengere regels en betere handhaving. Dat heeft wel als gevolg dat gemeenten in de regio er nu mee te maken krijgen. Ook Hilversum is aantrekkelijk voor toeristen, met bestemming hoofdstad.

Kansen voor onze gemeente

Toerisme heeft veel positieve kanten. Maar we willen niet – zoals Amsterdam – de put dempen als het kalf verdronken is. Daarom wil de PvdA snel duidelijke regels opstellen voor vakantieverhuur, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Niet alleen de verhuurder, maar ook zijn buren.

Eisen aan Airbnb

Maximaal 6 weken per jaar, meldingsplicht, toeristenbelasting, geen verhuur aan groepen, aantoonbare toestemming van de buren en/of de VVE. Sociale huurwoningen mogen sowieso nooit aan toeristen worden verhuurd – vakantieruil mag van ons wel, mits de verhuurder akkoord is. Ook gewone bed & breakfast blijft toegestaan. Een woning is per slot van rekening om in te wonen, niet om slapend rijk van te worden.

Joop Lahaise

Joop Lahaise

In Hilversum telt iedereen mee. Wie niet zelf een inkomen kan vergaren, hoeft geen armoede te lijden. In mijn Hilversum is iedereen zeker van een menswaardig bestaan en hoeft niemand naar de voedselbank. De gemeente zet actief in op het bestrijden van armoede, schuldhulp en het begeleiden van wie dat nodig heeft naar passend werk,

Meer over Joop Lahaise