Van fouten moet je leren

Door Privé: Femke van Drooge op 24 december 2019

Iedereen maakt fouten. Ook de overheid maakt fouten en ook bestuurders en politici maken fouten.

Er worden regelmatig fouten gemaakt in Hilversum. In januari bleek uit een door ons aangevraagde hoorzitting dat het college de raad niet goed had geïnformeerd over de inkoop van Jeugdzorg. De zogenaamde ‘Mediamile’, die een kwart miljoen euro heeft gekost, heeft slechts een handjevol bezoekers gehad. De wethouder Media en Cultuur blijkt een nogal foute nevenfunctie te hebben aangenomen zonder het college of de raad mee te nemen in zijn beslissing. Het college heeft de zorgkosten in Hilversum opnieuw verkeerd ingeschat, waardoor de gemeente nu voor het derde jaar achter elkaar met flinke overschrijdingen te maken heeft gehad. Ik ben zelf ook nog de fout in gegaan, zoals deze maand in de kranten was te lezen.

Wij zijn het afgelopen jaar vaak kritisch geweest op de fouten die zijn gemaakt, als men beter had moeten weten. Maar natuurlijk begrijpen wij ook dat niet alles altijd goed kan gaan. Soms is Hilversum, net als alle gemeenten, het wiel nog aan het uitvinden. Een overheid moet ook risico’s nemen. Nieuw beleid kan effecten hebben die niet altijd te voorzien zijn.

Begrijpelijk

Soms kan fouten maken dus best begrijpelijk zijn. Maar als je deze maakt, dan moet je ook laten zien dat je hiervan kan leren en jezelf wil verbeteren. Daar zijn we eigenlijk nog het meest regelmatig kritisch op geweest het afgelopen jaar. We zijn kritisch op een college die geen inzicht biedt in gehaalde (of níet gehaalde) resultaten. Een wethouder die zijn fouten niet wil toegeven en al helemaal niet ‘sorry’ wil zeggen. Een college dat beleid niet evalueert; of als ze dat wel doen, de tegenvallende resultaten verdoezelt op een manier die voelt als oneerlijkheid. Als fouten niet erkend worden, kan er ook niet geleerd worden.

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden van de politiek die leert: toen wij vorig jaar een motie indienden om sociale en middenhuur te gaan beschermen met een doelgroepenverordening, wilde het college en (dus) ook de coalitiepartijen er niets van weten. Maar dit jaar, 2019, gingen de andere fracties toch overstag. Het kan dus wel! Dankzij het lerend vermogen van deze gemeenteraad worden betere regels opgesteld om de bouw van sociale en middenhuur te stimuleren.

Wij wensen de gemeente Hilversum nog meer zelfreflectie en lerend vermogen toe in 2020. En natuurlijk wensen wij voor iedereen een gelukkig en wijs 2020!

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge