[Opinie] Over gisteren..

Door Privé: Femke van Drooge op 19 september 2019

Fractievoorzitter Femke van Drooge blikt terug op het debat van gisteravond, over het BING-rapport van wethouder Jaeger.

Ik had verwacht dat we zouden gaan praten over individuele bevoegdheid van wethouders voor subsidieverlening. Ik had verwacht te praten over de voorwaarden voor het aannemen van nevenfuncties. Niet voor niets hadden we drie moties ingediend. Onze verwachting was dat we een goede inhoudelijke discussie erover zouden voeren.

Het leek voor de coalitiepartijen een ‘formaliteit’ voor de wethouder om even zijn fouten te erkennen zodat we verder konden. De PvdA was natuurlijk kritischer, maar wij wilden het inderdaad ook over de inhoud hebben.

Stijgende verbazing

Maar tot mijn grote en stijgende verbazing hoorde ik in de eerste beantwoording een wethouder die nog steeds geen enkele wroeging toonde en alleen praatte over zijn geweldige dadendrang. Met het gebruik van spreekwoorden zoals ‘hoge bomen vangen veel wind’ leek Wimar nogmaals te willen benadrukken dat alle kwesties die het onderzoeksbureau aan het licht bracht slechts een gevolg zijn van jaloerse of rancuneuze mensen die het op hem gemunt hebben. Het was allemaal niet fout, nee eerder een gevolg van het feit dat hij gewoon té goed is – erg knap als je zo kan omdenken!

Geen ‘sorry’

Ik kon het niet over subsidiebeleid gaan hebben met een wethouder met zó’n bord voor zijn kop. En ik was duidelijk niet de enige die er zo over dacht. Daarom heeft het debat uiteindelijk een vreemde wending genomen en was “sorry” plotseling het enige woord dat nog leek te tellen. En zelfs na een motie van wantrouwen en meerdere schorsingen leek dat woord ‘sorry’ nog een brug te ver, hoewel de wethouder iets nadrukkelijker heeft gemompeld over verbeteringen van zijn gedrag.

Inhoudelijke discussie moet wachten

Ik vind het intussen wel jammer dat we de discussie over de inhoudelijke zaken eigenlijk helemaal niet hebben kunnen voeren. Er was namelijk meer aan de hand dan het individuele gedrag van de wethouder. Ik troost mezelf met de gedachte dat we met het overnemen van de aanbevelingen van BING in ieder geval op een later tijdstip die discussie nog aangaan.

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge