Wonen of vliegen?

Door Jacqueline Kalk op 24 juni 2021

Wat is belangrijker: zorgen voor een oplossing voor het woningtekort in Hilversum of sportvliegen? De PvdA Hilversum pleit voor woningbouw op het vliegveld en Ter Sype. Omdat het belang van velen zwaarder weegt dan een dure hobby van enkelen.

Er is een schreeuwend tekort aan woningen. In Hilversum, in onze buurgemeenten en in de regio Amsterdam. En de huizen die er wel zijn, worden met de dag duurder. Alleen in de maand mei al zijn de prijzen met bijna 13% gestegen. Gekker kan het niet worden. De enige echte oplossing is dan ook bouwen, bouwen, bouwen. Alleen zijn er in Hilversum maar weinig plekken waar je echt grotere aantallen huizen kunt bouwen. 

Met één uitzondering, en dat is het vliegveld en Ter Sype, tussen Hilversum en Loosdrecht. Met een beetje goede wil kun je daar tussen de 600 en 1000 woningen bouwen en daarmee heel veel woningzoekenden gelukkig maken. Een goed idee dus, maar het vereist wel moed en visie. 

Gemeente is eigenaar van de grond

Vliegveld Hilversum heeft een lange historie. De eerste plannen voor sportvliegerij waren er al in de jaren 30 van de vorige eeuw. Aangelegd in het kader van de werkverschaffing was de aanleg niet onomstreden. Verzet was er uit Zonnestraal en uit een deel van de gemeenteraad. Uiteindelijk werd het vliegveld door de gemeente Hilversum gekocht en wordt het nu verhuurd aan de Stichting Vliegveld Hilversum. De grond is dus van de gemeente Hilversum. 

Vliegen verhindert woningbouw

Er zijn eerder plannen geweest voor woningbouw, zo zou De Egelshoek een hele woonwijk worden. Alleen zijn de plannen voor woningbouw tot nu toe altijd gesneuveld en dat heeft te maken met het vliegveld. Om het vliegveld heen gelden specifieke geluidsnormen die woningbouw slechts heel beperkt mogelijk maken. Vandaar dat het in de plannen van de gemeente Wijdemeren gaat om woningbouw én werklocaties. Voor werklocaties zijn de geluidsnomen namelijk minder streng. 

Nieuwe woonwijk

Wij willen echt de voorkeur geven aan het bouwen van huizen om iets te doen aan de woningnood. De overheid is daartoe ook verplicht, immers wonen is een grondrecht en nu zijn er gewoon te weinig huizen. De PvdA Hilversum heeft ideeën voor dit gebied. Het is bij uitstek geschikt om te ontwikkelen tot een woonwijk. Alleen dan is het wel nodig dat het vliegveld verhuist. En verhuist wil zeggen: echt weg uit Hilversum.

Vliegveld weg

Doordat er een vliegveld is, is er geluidsoverlast en gelden er specifieke geluidsnormen. Ook met het veranderen van de landingsbanen blijven deze normen een sta in de weg voor woningbouw en wordt de overlast van het vliegveld voor een deel van de inwoners van Hilversum alleen maar vergroot. Het vliegveld veroorzaakt nu al veel geluidsoverlast. In de nieuwsbrief van de Stichting Vliegveld Hilversum wordt dit ook erkend. Of ga anders eens op een zondagmiddag bij Zonnestraal zitten. Dan ervaar je een doorgaande golf van geluid die over je heen komt. Het vliegveld is niet alleen een sta in de weg voor de bouw van huizen, maar voor veel Hilversummers ook nog eens een bron van geluidsoverlast.

Wonen is een noodzaak

Natuurlijk spelen er ook andere argumenten een rol. Vliegen is een hobby die slechts voor een beperkte groep mensen bereikbaar is, het is een luxe en zeker geen noodzaak. Wonen is dat wel. Voor de gebruikers van het vliegveld zijn er goede alternatieven. Denk aan vliegveld Lelystad waar wel wat ruimte over is, of aan vliegveld Middenmeer. Er zijn gewoon heel veel vliegvelden in Nederland en dus heel veel alternatieven voor het uitoefenen van deze dure hobby. En dan is de vraag: wat telt zwaarder: Het oplossen van de woningnood of een hobby voor de rijken. Voor de PvdA is het antwoord op deze vraag zonneklaar. Wij willen bouwen.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk