Wonen ipv vliegen: een nodig en realistisch idee

Door Jacqueline Kalk op 9 maart 2022

Nederland heeft te maken met een ongekende woningnood. Het inwoneraantal groeit en tegelijkertijd wonen minder mensen samen in een huis. De prijzen schieten door het dak, record na record wordt gebroken. Voor starters is er geen woning te krijgen of te betalen, volwassen kinderen wonen noodgedwongen bij hun ouders thuis, jonge gezinnen zitten met kleine kinderen in te kleine appartementen en gescheiden stellen wonen noodgedwongen nog in hetzelfde huis. Ouderen die graag kleiner en comfortabeler willen wonen kunnen nergens naartoe omdat er geen aanbod is. De wachttijden voor de sociale huur zijn ongekend lang. 

Dat is de woningnood in een notendop. 

Wat er nog aan aanbod is, is te duur en wordt vaker door beleggers en huisjesmelkers gekocht dan door mensen om er zelf in te wonen. De PvdA heeft hier al veel aan gedaan. Met de doelgroepenverordening, de zelfbewoningsplicht en het opkoopverbod. 

Bouwen noodzakelijk

Maar er moet ook gebouwd worden. Zodat bijvoorbeeld ouderen kunnen doorstromen en jongeren kunnen instromen. Zonder meer huizen kun je deze woningnood nu eenmaal niet oplossen. En met alleen binnenstedelijk bouwen gaat dat ook niet lukken. De bestaande woonwijken zijn best al vol en ook in het centrum zijn er geen echte grote lege plekken. En bouwen op de markt wil niemand. 

Vliegveld 

Daarom kijken wij naar het vliegveld. Die grond is namelijk van de gemeente. Wijdemeren wil ook graag bij Ter Sype bouwen en samen kun je daar dan een prachtige duurzame wijk maken zonder dat je natuur opoffert. Een vliegveld natuur noemen, is natuurlijk een beetje raar. Wel ligt het vliegveld in een gebied met veel natuur, maar dat is echt wat anders.

Tegenstanders

In de gesprekken over het vliegveld worden door de tegenstanders verschillende argumenten gebruikt. Een van die argumenten is dat als het vliegveld weg zou gaan, een gevolg is dat er meer geluidsoverlast vanuit Schiphol zou komen. Alleen kun je dat niet met zekerheid zeggen. 

Geluidsoverlast

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt een bepaalde vertrek- en landingsbaan gebruikt. Alleen als de Buitenveldertbaan wordt gebruikt, komt het vliegverkeer dat naar het oosten vliegt (vertrekkend) over Hilversum Noord. En bij een zuidwesterstrom kan de Schiphol Oostbaan worden gebruikt, vertrekkende vliegtuigen die naar het oosten vliegen komen dan over Bussum.

De landingsbanen en weersomstandigheden bepalen welke vliegroutes worden gebruikt. Dit verandert niet als er in Hilversum geen vliegveld zou zijn. Er is ook geen reden om te veronderstellen dat er dan juist over Hilversum meer vliegverkeer zou komen, net zo min als er een reden zou zijn dat er lager gevlogen zou worden. Vliegtuigen die lager vliegen (jumbojets) gebruiken namelijk meer brandstof. Alleen kleinere vliegtuigen vliegen lager, ook boven Hilversum. En laten we ook niet vergeten dat het vliegveld nu ook overlast veroorzaakt, voor de mensen die in de omgeving van het vliegveld wonen, voor delen van Utrecht en voor die mensen die genieten van de natuur, een wandeling maken of een kopje koffie op Zonnestraal drinken. 

Veiligheid

Het argument dat het er tussen Apeldoorn en Breda geen ander vliegveld is, en het vliegveld dus nodig is voor de veiligheid, is een schijnargument en wordt door de voorstanders ook niet verder onderbouwd. Jumbojets kunnen echt niet uitwijken naar Hilversum en veiligheid is ook van heel veel andere zaken afhankelijk. 

Flora en fauna

Het vliegveld ligt in een heel mooi gebied, op de overgang van zand naar veen. Dat gebied heeft ecologische waarden. Die moet je beschermen, daar zijn we het van harte mee eens. Dat kan als je natuurinclusief bouwen toepast. Duurzaam en toekomstbestendig. In harmonie met de omgeving. Natuurlijk brengt een nieuwe woonwijk verkeer met zich mee en daar moet je goed naar kijken. Er liggen wegen, het station Hollandse Rading is nabij. Maar laten we ook niet vergeten dat het ook 22.000 vliegbewegingen bespaart. De zakenman uit Oberhausen die eerder met een privévlucht naar Hilversum ging, voor een afspraak in Utrecht, kan dat ook met de trein doen.

Toekomst van het vliegen

Vliegen zal veranderen, door de ontwikkeling van een goed netwerk van hogesnelheidstreinen in Europa wat een goed alternatief zal worden voor vliegen. Ook omdat het veel duurzamer is. De laatste jaren zijn er ook al veel vliegvelden opgeheven. Dat hoort bij deze tijd. Dingen veranderen nu eenmaal. Het vliegen verandert ook. Met electrisch vliegen bijvoorbeeld. In de kaartjes die hiervoor zijn, komt Hilversum alleen niet voor. 

Huizen nodig

Er zijn meer huizen nodig. Anders lossen we deze crisis nu eenmaal niet op. Wij willen daarin meedenken en onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent ook dat je soms je nek uit moet steken en op weerstand stuit. Wij stellen het algemeen belang van voldoende betaalbare woningen boven het kunnen vliegen. Alleen vasthouden aan hoe het was, biedt immers geen oplossing. Net zo min als het dreigen met meer geluidsoverlast als het vliegveld er niet meer zou zijn. Dat is veel te voorbarig. 

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk