Regio: ‘Geen verdere uitbreiding Schiphol’

Door Femke van Drooge op 9 april 2019

‘Laat Schiphol niet verder groeien tot boven de 500.000 vliegbewegingen per jaar’. Dit is de boodschap die de regio Gooi- en Vechtstreek heeft voor minister Van Nieuwenhuizen. Dit vertelt wethouder Jan Kastje (Groenlinks) in zijn beantwoording op schriftelijke vragen van de PvdA. De wethouder heeft in de regio voorgesteld om een brief naar de minister te sturen met dit standpunt.

Zorgen over gevolgen voor klimaat en gezondheid

In de brief wordt uitgelegd dat de regio zich zorgen maakt over onduidelijkheden rondom de ontwikkelingen van de vliegvelden Schiphol en Lelystad. De zorgen gaan vooral over de volgende thema’s: CO2-uitstoot, luchtverontreiniging, geluidshinder en de gevolgen voor de gezondheid. Ook zijn onderwerpen zoals Luchthaven in zee, alternatief vervoer en het compenseren van de governance nog niet voldoende besproken.

Meer toeloop naar vliegveld Hilversum?

Daarnaast is er nog een Hilversumse reden om zorgen naar de minister te uiten: de gevolgen voor het vliegveld Hilversum van verdere uitbreiding in Lelystad en Schiphol. Doordat de nieuwe luchtvaartdeling zullen een aantal kleinere vliegvelden in de directe omgeving misschien moeten sluiten. Betekent dit een grotere toeloop van kleinere vliegtuigen voor het vliegveld in Hilversum? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van? Deze zeer terechte vragen wil de regio eerst beantwoord hebben voordat zij akkoord gaan met een uitbreiding van het aantal vluchten vanuit Schiphol.

Geen oordeel over gezondheidsrisico bij geluidsoverlast

De PvdA is erg blij dat de wethouder zich inzet in de regio voor dit onderwerp. Verder geeft het college geen oordeel over het gezondheidsrisico van geluidsoverlast in Hilversum. Dit was ook een specifieke vraag van de PvdA, mede omdat dit was opgeworpen door een recent rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Wel noemt de regio het onderwerp van geluidsoverlast en luchtverontreiniging expliciet in brief als redenen om voorlopig geen verdere uitbreiding te willen van Schiphol. En daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn.

Download hier:

De beantwoording van het college op de vragen van de PvdA

De brief van de regio G&V aan de minister

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge