20 januari 2015

Gemeente Hilversum voert nieuwe taken uit, PvdA meet de temperatuur

Sinds 01 Januari voert de gemeente Hilversum, net als alle gemeenten in Nederland nieuwe taken op het gebied van zorg uit. Tijd voor om vragen te stellen over de eerste ervaringen in de uitvoering. Overigens heeft de PvdA ook zelfs al de zoektocht in de “internet jungle” gewaagd en dat viel af en toe niet mee

Privacy reglement is niet in te zien en welke meldingen zijn er momenteel?

Vragen aan de wethouder;

 

We zijn nu een paar weken onderweg. Pas als je aan de slag bent kom je erachter wat anders of beter georganiseerd moet worden. De Partij van de Arbeid heeft de volgende vragen aan de wethouder.

 

–        Er zijn een aantal meldpunten, hoe komen de meldingen van de verschillende meldpunten bij u terecht? En hoe houdt u bij, dat de melding opgepakt en opgelost is?

–        Kunt u de raad informeren over de aard van de meldingen?

–        De website van de gemeente is absoluut niet overzichtelijk, wanneer wordt deze aangepast zodat een burger met een hulpvraag makkelijk kan vinden waar hij met zijn vraag naar toe kan? Als je een PGB wil aanvragen is het ondoenlijk via de site informatie te vinden over hoe je dat kunt doen. De PvdA zou graag willen dat er op de site een zoekfunctie komt met daaraan gekoppeld een overzicht met de meest gestelde vragen, dat een burger kan aanklikken en zodoende niet de Toegang hoeft te bellen maar met een simpele druk op de knop het antwoord kan krijgen.

–        Het privacy regelement is niet in te zien, de link doet het niet! Er is een online formulier waarop professionals (zonder inlog? ) een cliënt kunnen aanmelden, hoe “veilig” is dit formulier? Waar komt deze terecht en hoe kan de burger ervanuit gaan dat de informatie op de juiste plek komt?

–        Hoe controleert de wethouder de kwaliteit van dienstverlening. De vragenlijst die is ontwikkeld is erg vrijblijvend en wij denken dat de vraagstelling smarter kan. De PvdA wil vragen aan de wethouder om in plaats van het formulier in te laten vullen het eerste half jaar bij elke afsluiting een standaard na-bel ronde te doen door iemand die niet in de toegang werkt. (De PvdA ziet ook werkgelegenheids mogelijkheden, als u samen met wethouder Klamer kijkt of u mensen uit de sociale dienst op projectbasis deze na-bel-ronde laat uitvoeren; win-win

–        Zoals u weet, is de PvdA voorstander van werken vanuit de wijk. U hebt eerder aangegeven dit te willen onderzoeken, wanneer en hoe gaat u dit onderzoeken? Wanneer denkt u dat het eerste wijkteam is gerealiseerd?