Drie redenen waarom de collegeplannen niet goed genoeg zijn voor Hilversum

Door Femke van Drooge op 15 juli 2018

Tijdens afgelopen raadsvergadering werden de eerste plannen van het nieuwe college voor het jaar 2019 besproken. De PvdA is niet enthousiast over de geplande verdeling van investeringen en heeft tegen het voorstel gestemd. Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom wij vinden dat het college geen goede investeringsplannen heeft opgesteld.

1. Er wordt teveel geld gestoken in de eigen club.

Allereerst is natuurlijk de verruiming van het aantal wethouders. Ik heb er geen twijfel aan dat de heren en dames allemaal heel kundig zijn en hun werk met volle inzet zullen doen. Maar het blijft voor ons onduidelijk waarom deze uitbreiding nodig is.

Maar die 2 ton waren nog wel te overzien geweest, als er niet daarnaast nog tot uiteindelijk zelfs 2,5 miljoen euro extra in ‘verbeteren kwaliteit ambtelijke organisatie’ gestoken moet worden. Kijk, we snappen dat een nadere invulling van sommige plannen nog moet komen, maar in dit geval is het ons volstrekt onduidelijk wat er überhaupt bedoeld wordt en waarom zo’n grote investering nodig is. Daar zijn we dus niet zo blij mee.

2. Er wordt teveel geld gestoken in ‘prestigeprojecten’.

Ook wij zijn voorstanders van het verbeteren van de openbare ruimte. De Spoorzone moet nodig aangepast en opgeknapt worden en het is heel goed dat dit nu wordt opgepakt. De herbouw van de Lelie en de realisatie van vele nieuwe woningen juichen we alleen maar toe. Maar als we daarnaast denken aan verbetering van de openbare ruimte, dan denken wij aan het opknappen van de plekken die een opknapbeurt kunnen gebruiken, waar bewoners zelf het verschil van merken. In plaats daarvan wordt er nu weer veel geld gestoken in het Mediapark, het Arenapark, en het Stationsgebied. Wij vinden deze extra investeringen niet nodig en zouden liever zien dat deze investeringen naar de bewoners zelf gaat. Dat brengt mij op ons derde punt.

3. Er wordt te weinig geïnvesteerd in de Hilversummers zelf.

De bestedingen op het Sociaal Domein zullen structureel groter worden en de bijdrage vanuit het Rijk hoogstwaarschijnlijk kleiner. Dit is niet alleen een kwestie van ‘prudent financieel beleid’. Dit is ook een kwestie van investeren in mensen. In 2017 is er een tekort geweest van 3,5 miljoen euro op de Jeugdzorg, WMO en de minima. In 2019 wil het college 600.000 euro meer investeren op zorg en welzijn. Het vergt geen rekenwonder om te zien dat dit te weinig geld is om een goede kwaliteit te waarborgen voor ondersteuning van de Hilversummers die dit nodig hebben.

Ook voor welzijn moet er flink geïnvesteerd worden. Afgelopen Ramadan heeft onze burgemeester voor het eerst in jaren de overlast flink beperkt weten te houden. Natuurlijk heeft de politie daar een rol in gespeeld, maar ook de burgemeester geeft aan dat juist het bieden van alternatieve vormen van activiteiten door inzet van jongeren en buurtwerk een enorm verschil kan maken bij straatoverlast. Wat jammer dan, dat ook Welzijn qua investering zo achter blijft bij de andere programma’s. We zijn bang dat de Hilversummers het achterblijven van de nodige investeringen zal gaan merken in de komende jaren.

Hoe moet het dan wel?

Dat mag volgens ons duidelijk zijn: investeer in mensen, niet in prestige of bestuur. De coalitie geeft wel aan plannen te hebben om bijvoorbeeld de wachtlijsten in de WMO te verkorten, maar er wordt niet geïnvesteerd in de capaciteit die hiervoor nodig is. De Jeugdzorg kent in Hilversum een toename van wel 30% procent aan cliënten en ook landelijk wijzen de cijfers op een stijging van jongeren die jeugdhulp nodig hebben. Maar ook hier blijven de benodigde extra investeringen voor 2019 uit. Er bestaat een gezegde “Een beschaving meet zich aan hoe zij omgaat met de kwetsbaren”. Wat ons betreft geldt dit dus ook voor de gemeente Hilversum. Zorg dat mensen die hulp nodig hebben, dit krijgen.

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge