25 mei 2013

Zorg om de hoek in Hilversum Oost

Op de hoek van het kruispunt Minckelersstraat / Anthony Fokkerweg wordt een zorgcentrum met de vestiging van een drietal huisartsen gerealiseerd. Dit heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten tijdens de raadsvergadering van mei. De Partij van de Arbeid vindt dit een hele belangrijke ontwikkeling: zorg om de hoek in Hilversum Oost betekent een impuls voor de juiste voorzieningen in de wijk.

Wat eraan vooraf ging

Natuurlijk kent ook deze plek in Hilversum Oost een hele geschiedenis. Op deze plek stond ook de voormalige Kapperschool en de pastorie van de ontmoetingskerk. In de voormalige Kapperschool was de Cocon gevestigd en de ontmoetingskerk verloor haar functie. Woningcorporatie had voor deze plek een bouwblok met 88 appartementen en ca 500 m2 bedrijfsruimte voor ogen. De PvdA vond, gezien de ontwikkeling in de wijk, enige bijstelling wel noodzakelijk. Daarom had de PvdA in de vorige raadsperiode gepleit om zowel de Marokkaanse vereniging Al Amal te vestigen in de voormalige ontmoetingskerk en een zorgcentrum (ca 1400 m2) in de nieuwbouw te realiseren. Juist in deze wijk was een groot tekort aan huisartsen, waardoor zelfs wachtlijsten ontstonden! Tevens wilden we heel graag nieuwbouwwoningen die voorzien in een behoefte voor de Hilversummers. Uiteindelijk is dit allemaal gelukt, Al Amal heeft de ontmoetingskerk gekocht, het zorgcentrum wordt gerealiseerd en er komen in de nieuwbouw minstens 12 sociale huurappartementen.

Huur- of koopwoningen?

Het uiteindelijke ontwerp is door woningcorporatie Dudok Wonen prima ontwikkeld: het betekent zeker een kwaliteitsimpuls voor Hilversum Oost! De grondoverdracht van de 19 eensgezinswoningen vindt plaats nadat er een verkooppercentage van 80% is behaald. Hier ziet PvdA wethouder Jan Rensen een nuance in, zoals hij tijdens de raadsvergadering heeft verklaard: “Indien koopwoningen een niet te halen optie is, dan is de afspraak met Dudok wonen om deze om te zetten in huurwoningen”. Een hele belangrijke uitspraak natuurlijk, omdat op deze wijze niet voor de leegstand gebouwd gaat worden! Tevens zijn huurwoningen een woningbehoefte die Hilversummers aan een broodnodige woning kunnen helpen.

Weer een braakliggend terrein opgeruimd

De PvdA is heel blij dat in zeer goede samenwerking tussen PvdA wethouder Jan Rensen en woningcorporatie Dudok wonen weer een braakliggend terrein wordt opgeruimd door de bouw van een zorgcentrum en sociale huurwoningen. Het te realiseren bouwplan was nog lastig voor te bereiden, want naast de eerder genoemde aanpassingen door verbeterde inzichten bleek er op de hoek ook nog een rioolbuis in de weg te liggen. Hierdoor moest er ook nog “een hap” uit de hoek van het gebouw genomen worden. Maar nu is de “kogel door de ontmoetingskerk” en kunnen de benodigde procedures opgestart worden, waarna de bouw in 2014 kan starten!