29 januari 2013

Regelzucht bederft beschermd stads- en dorpsgezicht

Vorige week organiseerde de gemeente Hilversum een avond over duurzaamheid in het beschermd stads- en dorpsgezicht in Hilversum Oost. Vele buurtbewoners waren naar het grote gele raadhuis getogen, een tafel vol deskundigen lieten de buurtbewoners, maar ook de aanwezige PvdA’ers in verbijstering achter.

Beschermen is geen regels bedenken!

“Want wat werd er duidelijk?”, de deskundigen vertalen een beschermd stads- en dorpsgezicht in Hilversum Oost in dingen die er vooral niet mogen. Maar ook in regels en voorschriften die opgelegd worden door de lokale overheid onder het motto: wij bedenken wel wat goed voor u is! Een deskundige ging zover, dat hij precies het soort kozijn, het materiaaltype kozijn en de kleur verf voor Hilversum Oost aan het bepalen was. De deskundigen waren experts in het bedenken van regels, voorschriften en dingen die niet mochten. Het zo gekoesterde zonnepaneel, toch een mooi middel om de duurzaamheid te bevorderen wordt in Hilversum Oost verbannen naar de achtertuin, maar dan wel met een hekje eromheen! Een zonnepaneel terroriseert het aanblik van Hilversum Oost en is heel lelijk, aldus de overheersende mening die door de deskundigen aan de inwoners van Hilversum Oost werd medegedeeld. Wat zou Dudok toch gevonden hebben, dacht ik persoonlijk, als hij in de 21ste eeuw geleefd zou hebben? Waarom vertalen beleidmakers een beschermd stads- en dorpsgezicht in een beklemmende dwangbuis waarin elke vorm van burgerinitiatief wordt afgestraft met een veelvoud aan regels.

Bewoners koesteren hun buurt!

En dat terwijl de buurtbewoners juist heel erg aandachtig met hun buurt omgaan, ze bleken precies te weten in wat voor buurt ze woonden! De Dudok geschiedenis met zichtlijnen, bouwstijlen en plantsoenen is hun prima bekend. Ze zijn heel blij met hun buurt en willen er ook geen enge dingen meedoen. “Maar er moet wel geleefd kunnen worden”, aldus de buurtbewoners. Ook vonden vele buurtbewoners het raar dat er alleen maar in het verleden gedacht wordt en niet naar het leven en wonen in het heden en de toekomst. De huidige tijd vraagt nieuwe antwoorden op nieuwe vragen, met aandacht voor onze buurt, maar wel met oplossingen die een beschermd stads- en dorpsgezicht geen definitie maken van een openluchtmuseum! Ook vonden buurtbewoners het zich concentreren op het verbannen van de zonnepanelen een eng begrip. Auto’s die in de tuin geparkeerd worden, schuttingen van 2 meter hoog in de voortuin, of een wirwar van dakramen en dakkapellen zijn een veel grotere ergernis, die juist ook besproken moeten worden.

Wat achter de computer bedacht wordt, moet ook buiten uitvoerbaar zijn!

Een buurtbewoner had alle plannen van de gemeente Hilversum gelezen en nam een paar weken geleden het resolute besluit om alvast zonnepanelen op zijn dak te zetten. “Dan zitten ze er vast op en krijgt de gemeente Hilversum ze er niet meer af!”, aldus de vooruitziende blik van de buurtbewoner … en dat is dus het probleem. Regelzucht gaat het beschermd stads- en dorpsgezicht bederven. Het gaat ook de handhaving onmogelijk maken! Want hoe moeten we deze veelvoud aan regels gaan handhaven? Hebben de buurtbewoners in Hilversum Oost straks de alertheid om te weten wat er allemaal wel en niet mag en zullen ze hier allemaal rekening meehouden? De huidige regels in het kader van de welstandsnota zijn al heel moeilijk te handhaven! Hoe moeten we dan straks de gemeenteambtenaren naar buiten sturen met al die regels bedacht door de beleidsmakers, regels keurig bedacht achter de veilige computer en niet getoetst op de praktijk of het oplossende vermogen. Of bedenken we regels, zonder ze te kunnen handhaven? Als dat zo is, hoe serieus neem je dan het beschermd stads- en dorpsgezicht? Nee, als we de buurtbewoners, maar ook het beschermd stads- en dorpsgezicht serieus nemen, maken we een aantal makkelijk uit te voeren richtlijnen, waar buurtbewoners normaal mee kunnen leven en wij toch de mooie wijken in Hilversum Oost in stand houden. Misschien zouden we ook eens zulke deskundigen moeten zoeken, of hebben we deze al lang in huis, namelijk de buurtbewoners zelf!?

Noot van de schrijver:
We hebben in Hilversum al een beschermd stadsgezicht, namelijk het Noordwestelijk Villagebied. Wij hebben hier een link voor u geplaatst: Beschermd stadsgezicht

Wat blijkt bij het lezen van deze stukken? Onze angst wordt waarheid! Een klein voorbeeld:
Een zin van de gemeentepagina: zaken zoals onderhoudswerk waarbij vormgeving, detaillering, profilering, kleur en materiaalsoorten niet veranderen zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.

Dit betekent dat als je je huis een andere kleur wilt verven, je al een vergunning moet aanvragen. Op pagina 5 van de folder staan de regels voor beschermd stadsgezicht, met een tabel. Grofweg staat er dat alles wat je van de straat kan zien een vergunning nodig heeft. Tevens hebben wij de folder van de rijksoverheid aan dit artikel toegevoegd: Informatie voor particulieren