25 november 2013

Maak van Arie Loomanhuis buurtontmoetingsplek

Afgelopen week heeft de Burgemeester op verzoek van de PvdA een bezoek gebracht aan de buurt rond het Arie Loomanhuis. Tijdens zijn bezoek heeft hij met enkele buurtbewoners gesproken. En natuurlijk kwam ook het Arie Loomanhuis ter sprake. Nog steeds is deze kwestie niet opgelost, terwijl er in de buurt behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Zoals eerder bericht heeft de gemeente de gebruiksovereenkomst met de stichting ‘ Jong Leven’ opgezegd. Al tien jaar lang staat het Loomanhuis er verloren en verlaten bij. Na de bestuurswisseling waarbij dhr. Babacan het voorzitterschap heeft overgenomen zijn er nauwelijks nog activiteiten ontwikkeld. Terwijl de jeugd, maar ook volwassenen behoefte hebben aan een plek voor ontmoeting. Halloween, waar de Musschenbroeckstraat jaarlijks een echt feest van maakt, kon om veiligheidsredenen niet in het Loomanhuis plaatsvinden. Jammer, want de hele buurt kijkt hier echt naar uit.

Buurt Ontmoeting plek

Na alle verhalen over het Loomanhuis is de Burgemeester zelf maar een kijkje gaan nemen. Hoewel de meeste mensen aan het werk waren heeft hij toch enkele buurtbewoners gesproken. Duidelijk is dat de gemeente de opzegging van de gebruiksovereenkomst met ‘Jong Leven” doorzet. Het bestuur van de stichting heeft bezwaar gemaakt bij de bestuursrechter. Echter veel te laat en volgens de rechtbank is het geen bestuursrechtelijke kwestie. Als het bestuur de opzegging verder aan wil vechten moet het naar de gewone civiele rechter. Inmiddels is het gemeentebestuur er wel van overtuigt dat het Loomanhuis een goede functie voor de buurt kan hebben. Zelfs het idee van de buurt, om het beheer van het Loomanhuis bij Versa Welzijn te leggen, kreeg bijval van de burgemeester. Maar eerst zal het definitieve vertrek van Jong leven uit het Loomanhuis een feit moeten zijn. Zodra dat een feit is, zal de gemeente in overleg treden met de buurt over de nadere invulling. Daarbij is Versa Welzijn als beheerder nadrukkelijk in beeld.

Oproep aan bestuur Jong leven

Zelf zou ik vanaf deze plek een oproep willen doen aan het bestuur van “Jong Leven.” Nu er al jaren geen activiteiten meer plaatsvinden, de buurt nagenoeg geen gebruik kan maken van het gebouw, en ook de recente opknapbeurt niet tot een nieuwe impuls heeft geleid. Bestuur; ‘ draag het gebouw over aan Versa Welzijn en laten zij zorgen voor professioneel beheer.’ Ga niet nog eens een jarenlange juridische strijd aan met de gemeente, waarmee de buurt maar ook stichting ‘Jong Leven’ niet gebaat is. Geef ruimte aan jongeren en volwassenen uit de buurt, om het gebouw nuttig te gebruiken. Tenslotte is Het Loomanhuis in 1953 geschonken aan de buurt en het zou mooi zijn als ‘ de buurt ‘ er weer volop gebruik van gaat maken.