13 november 2015

Betaalbaar wonen voor iedereen

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers.

Waar moet de prioriteit liggen bij woningbouw?

Er is een duidelijke meerderheid die aangeeft dat de prioriteit bij de sociale woningbouw moet liggen. Maar er zijn ook aardig wat deelnemers die de prioriteit leggen bij middeldure woningen, of die vinden dat de aandacht moet liggen op een evenwichtige verdeling. Slechts een klein deel van de deelnemers vindt dat de prioriteit bij dure woningen moet liggen.

De uitslag is als volgt:

  • Sociaal (53%)
  • Middelduur (23%)
  • Duur (4%)
  • Alle 3 moeten evenveel aandacht krijgen (20%)

Ambities sociale woningbouw zijn al verhoogd

In de begroting 2016 stond een opgave van slechts 100 sociale woningen vermeld. Er is echter potentie voor 174 extra sociale woningen op korte termijn (Lucent (105), de verbouwing door Alliantie in Noord (17), Kerkelanden door Gooienom (52)). Bij de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft PvdA Hilversum een pleidooi gehouden vol in te zetten op betaalbare woningbouw. Ook is daar een amendement op de begroting aangenomen om de opgave van 100 te wijzigen naar 174. PvdA Hilversum steunt dit amendement en we zijn blij dat het aangenomen is.

De plannen moeten ook waargemaakt worden

Dat er potentie is voor 174 woningen betekent nog niet dat ze er ook snel komen. Het college heeft tot op heden nog maar weinig succes gehad met het maken van plannen. Afgelopen jaar werd bekend dat sociale woningbouw op de plek van de Kappersschool niet doorgaat. De grond hiervan gaat de particuliere verkoop in. Eerder werd al bekend dat de Kop van Hilversum ook niet doorgaat. Per saldo zijn er dus eerder ‘100 minder’ sociale woningen gerealiseerd. Het enige wat grotere plan wat nog wordt uitgevoerd zijn 38 woningen bij Anna’s Hoeve. Maar dit vloeit nog voort uit de resultaten en afspraken van het vorige college en valt eigenlijk ook niet toe te rekenen aan het huidige college.

Maak duidelijke prestatieafspraken

Vanaf 2016 moet de gemeente prestatieafspraken te maken met woningcorporaties. Hiermee worden niet alleen woningcorporaties verplicht om de afgesproken woningen te realiseren. De gemeente moet ook helpen zorgen dat woningcorporaties ook ergens kunnen bouwen. Dan wordt duidelijk hoeveel sociale woningen het college nu echt wil bouwen. Helaas heeft de wethouder al aangekondigd dat het nog tot eind 2016 zal duren voordat de afspraken gemaakt zijn. Tegen die tijd heeft het college al bijna 3/4e van haar ambtstermijn erop zitten en is er tot op heden nog geen één plan concreet.

Iedereen verdient een fatsoenlijke betaalbare woning

We tellen onze zegeningen. We zijn blij met de aanpassing in de begroting en steunen het college vol in haar opdracht deze doelstelling te realiseren. Toch beseffen we ons ook dat we er nog niet zijn. Er zijn structureel zo’n 10.000 actieve woningzoekenden. Met de regio is afgesproken dat Hilversum minimaal zo’n 75 sociale woningen per jaar bouwt. Dat betekent minimaal 300 woningen over de gehele raadsperiode. Wij blijven kritisch toezien dat de plannen die er zijn voor sociale woningbouw ook waargemaakt worden. Ook blijven wij ons inzetten voor meer sociale woningbouw.