10 januari 2014

Welke betrouwbaarheid heeft Vivium als zorgverlener?

Afgelopen donderdag bracht uw fractievoorzitter een bezoek aan een prima georganiseerde Abvakabo-avond voor de thuiszorgmedewerkers van Vivium. Het was een openbaring in negatieve zin! Zelden heb ik over zulke wantoestanden gehoord als over datgene Vivium als werkgever oplegt aan haar medewerkers en in haar relatie tot de opdrachtgever, namelijk de gemeente Hilversum en de overige gemeenten in deze regio.

Middeleeuwse toestanden

Elderly Care, photographed by Mark AdkinsEven dacht ik in de middeleeuwen terecht te zijn gekomen. Er is sprake van loondump, aldus het inleidende betoog van de zeer gemotiveerde vakbondsmedewerker; oftewel, zonder overleg werden hardwerkende thuiszorgmedewerkers door Vivium vijf loonschalen naar beneden gezet, terwijl de medewerkers wel de certificaten voor de signaleringsfuncties moesten halen, die recht geven op de loonschaal zoals de gemeente ook betaald aan Vivium.
Maar het kan nog erger! Vivium vraagt aan haar thuiszorgmedewerkers de uren in te halen als men ziek is geweest of vakantiedagen opneemt, zelfs de vakbond werd er stil van. De vakbond had gedacht deze barre wantoestanden ver in de tijd achter zich te hebben gelaten. Ook verzuimt Vivium haar plicht om vervangend werk te verzorgen als cliënten wegvallen in het werkbestand van de thuiszorgmedewerkers.

Het nakomen van afspraken

Steeds meer krijg je de indruk dat Vivium dit werk helemaal niet wil uitvoeren, belachelijk natuurlijk! De thuiszorgmedewerkers verrichten heel nuttig en zorgzaam werk voor Hilversummers die het heel hard nodig hebben! Maar 10 minuten na de gerechtelijke uitspraak waarin de gemeenten in hun gelijk werden gesteld ontsloeg Vivium 800 thuiszorgmedewerkers! Terwijl Vivium haar eigen gemaakte afspraken moet nakomen, namelijk het fatsoenlijk betalen van de thuiszorgmedewerkers en ook niet per 1 april stoppen met de werkzaamheden! De buitengewoon goed betaalde directie is ook volstrekt onduidelijk over haar bedoelingen. Nu wil men weer praten met de gemeenten, maar waarover? Men moet gewoon haar afspraken nakomen in tijd, geld en voorwaarden, simpeler als dit kan het niet zijn!

Alleen zorg voor rijke mensen

De medewerkers van Vivium hebben het allang door, Vivium wil alleen maar rijke cliënten die hun thuiszorg zelf kunnen betalen. Daar levert Vivium een auto, thuiszorgmedewerker en ruime zorg voor. Daarvoor krijgt de cliënt ook een heel scala aan diensten: er worden boodschappen gedaan, koffie gedronken, een goed gesprek gevoerd, de krant neergelegd en natuurlijk alle huishoudelijke verzorging. U moet er wel voor betalen en a.u.b. niet via de gemeente, want die voorwaarden zijn Vivium onwaardig! De tweedeling in de samenleving, voor Vivium een zegen, maar voor de rest van Hilversum en de Gooi en Vechtstreek een gruwel! Dat bedrijven als Vivium dit kunnen presteren in onze regio is eigenlijk al de grootste nederlaag van dit pas prille jaar!