27 april 2013

PvdA steunt Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve in standpunt over weg door Anna’s Hoeve

Vorige week had de Partij van de Arbeid fractie een heel fijn en prettig gesprek met bestuurleden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  Reden voor het gesprek: de mogelijke verlegging van de weg over Anna’s Hoeve als gevolg van de discussie over de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). De uitslag van deze bijeenkomst: “beide partijen waren het roerend met elkaar eens, laat de weg liggen waar hij ligt”.

Verlegging betekent extra asfalt en weg speelplekken

De varianten waarbij de weg  door Anna’s Hoeve verlegd wordt kent vele nadelen. Zo is de variant die veel genoemd wordt in de HOV plannen, namelijk langs de spoorlijn Hilversum – Amersfoort vv, een bulldozervariant waarin 2,2 kilometer extra asfalt met een breedte van 15,00 meter wordt aangelegd. Hiervoor moeten vele bomen gekapt worden en wordt het natuur- en recreatiegebied heel erg smal bij de vijver! Ook kan het autoverkeer er niet uit! Zeker richting de Mussenstraat loopt het autoverkeer vast op de aan te leggen tunnel onder de genoemde spoorlijn bij de Oosterengweg, het is dus duidelijk dat deze variant in zijn eigen onmogelijkheid, als niet realistisch moet worden bestempeld!

Laat de mooie speelplek liggen

Dan de variant waarin de nieuwe autoweg dwars door de speelplek langs de Anthony Fokkerweg wordt aangelegd. Een mooie nieuwe speelplek die we pas sinds kort hebben aangelegd met steun van vele PvdA wethouders! Compleet met een nieuw voetbalveldje en een nieuw speeltuin gestoeld op de omliggende natuur! Tevens ondervinden de bewoners van de Anthony Fokkerweg met deze nieuwe weg vlak voor hun huisdeur veel verkeerslawaai, lichthinder van verkeer en uitstoot van de afvalgassen van de auto’s! Kortom, het woon- en leefmilieu langs de Anthony Fokkerweg gaat er enorm op achteruit, alleen om een verkeersoplossing te bewerkstelligen die op papier is ontstaan!

Doe jezelf een lol, laat de weg liggen waar hij ligt!

Eigenlijk komt de Partij van de Arbeid tot een simpele conclusie, laat de weg liggen waar hij ligt. De huidige weg, weliswaar een beetje kronkelig, functioneert prima! De weg levert helemaal geen problemen op! Duidelijk mag zijn dat alhier ook een ecoduct kan worden aangelegd. De natuur- en landschap deskundigen kunnen dan beoordelen of deze over of onder de huidige weg kan worden aangelegd. Bij een juiste aanleg kan dit nieuwe ecoduct zelfs voor de ecologische verbindingszone langs de A27 een duidelijke verbetering zijn.

Financieel haalbaar en geen tekentafeloplossing

In onze ogen moet het financieel haalbaar zijn om deze variant mogelijk te maken, Het geld, nu gereserveerd in de aanleg van een nieuwe weg, kan nu gestopt worden in een nieuw ecoduct. Ook laten we de huidige weg met de huidige ontsluiting in zijn geheel in stand, iedereen kan dus op deze wijze naar de instellingen van Amerpoort vanuit Hilversum met de auto en fiets! Ook halen we de ontrust bij de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve weg, die zelfs een variant onder ogen kreeg dat dwars door het natuur- en recreatiegebied ging. Onbespreekbaar natuurlijk!, dit geldt ook voor duizend procent voor de Partij van de Arbeid! Eigenlijk is de oplossing het sterkst in zijn eigen simpelheid, laat de weg liggen waar hij ligt!