21 januari 2015

Het panel van 1.000 Hilversummers: Hilversummers vragen om harde maatregelen verkeersoverlast Diependaalselaan

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

De stelling

De stelling van deze maand was:

Doorgaand vrachtverkeer moet verboden worden op de Diependaalselaan.

Onderwerp trekt veel belangstelling

Er zijn maar liefst 257 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

• Helemaal mee eens 63%
• Mee eens 18%
• Mee eens, noch mee oneens 4%
• Mee oneens 9%
• Helemaal mee oneens 6%

Overweldigende meerderheid roept om actie

Al snel na de start van de peiling werd duidelijk dat een meerderheid voor de stelling is. Naast stemmen zijn er ontzettend interessante reacties gekomen van deelnemers, waarin ze praktijkvoorbeelden van de problematiek gaven en andere oplossingen voor de problematiek boden. Het is niet te verwachten dat deze maatregel het gehele probleem oplost. Het zou echter een goede eerste stap zijn in een traject waarbij er eindelijk actie wordt genomen om de drukte te verminderen. Én een goed signaal dat de Gemeente haar inwoners serieus neemt.

Convenanten met vervoersorganisaties boeken te weinig resultaat. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de leefbaarheid voor de bewoners van de Diependaalselaan te verbeteren. Reden genoeg voor fractievoorzitter Hans Haselager om alvast vragen te stellen aan de wethouder bij de commissie woensdag 21 januari. De volgende vragen zijn gesteld:

1. Welke concrete acties worden op korte termijn genomen op de Diependaalselaan?
2. Hoe gaat de verkeerswethouder het doorgaande vrachtverkeer tegenhouden op de Diependaalselaan?
3. Waarom gaat de verkeerswethouder, in navolging van bijvoorbeeld de D66 wethouder in Amsterdam, niet over op een verbod op doorgaand vrachtverkeer op de Diependaalselaan?

Doe ook mee aan het panel van 1.000 Hilversummers

Wilt u ook deelnemen aan het panel? Stuur dan een e-mail naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl.