Uitbreiding cameratoezicht naar eindfase in Hilversum

Door Femke van Drooge op 2 februari 2018

De PvdA Hilversum wil dat de burgemeester in 2018 de uitbreidingen van cameratoezicht in Hilversum afrondt door het opstellen van duidelijke regels. Op basis van de ervaringen in het komende jaar kan de burgemeester kaders stellen voor de inzet van (mobiele) camera’s in de binnenstad, op evenementen en in de wijken. Op deze manier kunnen Hilversummers erop vertrouwen dat er geen misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheden, en heeft de burgemeester toch de kaders om snel en efficient te handelen, waar het nodig is.

Inzet mobiele camera’s

Afgelopen november is de raad akkoord gegaan met de verlenging van de inzet van cameratoezicht in Hilversum. Daarnaast heeft de raad en ook de PvdA toestemming gegeven aan de burgemeester om tijdelijk mobiele camera’s in te zetten. Dit zou nodig kunnen zijn voor grote evenementen zoals bijvoorbeeld Hilversum Alive, maar ook op plekken waar het belangrijk is om snel maatregelen te nemen om overlast op straat te monitoren.

Voorwaarden voor inzet

Het idee erachter is duidelijk, maar de manier waarop en onder welke omstandigheden deze camera’s worden ingezet iets minder. Dat blijkt in de politiek ook niet helemaal helder. Zo had de SP afgelopen najaar ook gepleit voor het opstellen van kaders over de inzet van camera’s. Zij wilden toen niet instemmen met het nieuwe voorstel, zolang dit er nog niet lag. Toch riep de SP afgelopen maand, dat de burgemeester flex-camera’s had moeten plaatsen bij het Perronnetje. Geen vreemde gedachte als ergens veel overlast en zelfs geweld plaatsvindt, maar wél van een partij die zelf juist tegen dit type inzet van camera’s heeft gestemd.

Duidelijk kader

Volgens de PvdA heeft de burgemeester nu voldoende middelen in hand met betrekking tot het cameratoezicht en hoeft dit niet meer uitgebreid te worden. Nu is het zaak om het gebruik van de flex-camera’s en de effecten ervan goed te monitoren. Op basis van de ervaringen en inzichten moet er vervolgens een duidelijk kader komen, waarbinnen vaste- en flex-camera’s kunnen worden ingezet. Op deze manier weet de Hilversummer wat ze kunnen verwachten en is het beleid ook controleerbaar. Zo behouden we niet alleen de veiligheid, maar waarborgen we ook voor de langere termijn een verantwoord gebruik van cameratoezicht in Hilversum.

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge