22 september 2014

PvdA wil oplossing voor bewoners Kerklaan Klein Rome

Reeds anderhalf jaar stel ik vragen aan het college van burgemeester en wethouders al vragen over de situatie bij Kerklaan 3B. De politieke reden om deze vraag te stellen is in de ogen van de PvdA dat de leefbaarheid van de bewoners in de Kerklaan in het geding is.

De gemeente Hilversum heeft hier, in optiek van de bewoners en de PvdA, onterecht een vergunning gegeven voor inpandig woninggebruik achter de woningen van de Kerklaan met ook nog eens inpandig parkeren over een toerit, die geen eigendom is van de gemeente en de eigenaar van de te vestigen woningen. Het inpandig parkeren is nodig om aan de parkeernorm te voldoen. Kortom de gemeente Hilversum heeft een bouwvergunning gegeven, met een toegang over andermans grond zonder dat hier toestemming voor is gegeven. Met overigens ook nog eens 1 toegang, die volstrekt niet voldoet als toegang voor auto’s en kan voldoen aan de veiligheidsnormen voor een brandweer- en/of ziekenauto

Inmiddels ziet de vergunninghouder ook wel in, dat de gemeente Hilversum een enorme fout heeft gemaakt. De vergunninghouder beweert nu dat de minimaal 8 auto’s wel op straat mogen worden geparkeerd. Navraag bij de gemeente Hilversum leert dat zij dit inderdaad aan het onderzoeken zijn. Dit kan niet waar zijn, in een buurt waar de parkeerdruk al meer dan 80 % is, ziet wij niet in, waarom op deze wijze van de parkeernorm moet worden afgeweken. In onze optiek, moet de gemeente Hilversum haar fout inzien en deze herstellen.

Mijn vragen zijn dan ook:

  1. Wanneer krijgen de bewoners eindelijk iets te horen van de gemeente Hilversum, over alle ter discussie staande punten.

*           Overigens niet alleen over ontwijken van haar eigen parkeernorm, maar ook van de verdichting van het oude buurtje door het volbouwen van binnenterreinen en optoppen van bedrijfsloodsen in de achtertuinen

*           Ook het plaatsen van franse en echte balkons op andermans erfgrenzen en inbreuk op de privacy van de bewoners van de Kerklaan

*           Het onderzoeken van het op straat parkeren in een buurt waar de parkeer druk al meer dan 80 % is.

2. Waarom wijkt de gemeente Hilversum op al deze boven gestelde feiten af, van haar eigen gestelde normen en waarden.

Hans Haselager