Duurzaamheid

Hilversum kan zich niet onttrekken aan de opdracht die voortvloeit uit het Parijse Klimaatverdrag om aan een zo duurzaam mogelijke gemeente te blijven werken, met goede luchtkwaliteit, biodiversiteit en ook binnen de bebouwde komt veel groen. Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de luchtkwaliteit op een aantal plekken in de stad onvoldoende, vooral vanwege het drukke autoverkeer. Het stimuleren van openbaar vervoer, lopen, fietsen en elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, aan het tegengaan van luchtvervuiling en aan
geluidsoverlast. We gaan door met onze doelstellingen om Hilversum CO2-neutraal te maken, met alle stimuleringsmaatregelen die dat vergt. Hoewel grote delen van Hilversum voor Nederlands begrippen redelijk hoog liggen is het niet vanzelfsprekend dat wij onze voeten droog houden. Goede afwatering is cruciaal om overstromingen als gevolg van zwaardere regenval te voorkomen.

Concreet:

 • We stimuleren woningisolatie en duurzame energie, zoals zonnepanelen en aardgasvrije woningen, in samenwerking met onze partners.
 • We blijven de meest kansrijke particuliere initiatieven ondersteunen middels de Hilversum100 Challenge.
 • We gaan door met het revolverend fonds voor duurzame initiatieven.
 • De uitstoot van fijnstof (verkeer) moet worden teruggedrongen, zodat op alle plaatsen in de gemeente in de stad wordt voldaan aan de Europese normen.
 • We stimuleren het gebruik van nieuwe vervoersvormen zoals e-bikes. Om elektrisch vervoer te stimuleren laten we meer oplaadpunten en snelladers aanleggen voor elektrische auto’s en scooters. Als gemeente geven we het voorbeeld door zoveel mogelijk voor elektrisch te kiezen bij de aanschaf van vervoermiddelen.
 • We willen een hoogwaardig en voor alle Hilversummers betaalbaar ov-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen. Hiervoor treden wij met ov-aanbieders in overleg.
 • In onze stad is op maximaal 800 meter lopen een bushalte is en elke vorm van openbaar vervoer is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
 • Waar reguliere bussen onhaalbaar zijn of onvoldoende aan de behoefte kunnen voldoen stimuleren we (elektrische) buurtbussen, die worden gereden door vrijwilligers.
 • Stadsbussen worden als het aan de PvdA ligt zo snel mogelijk emissievrij gemaakt.
 • We leggen extra fietspaden aan en verbeteren waar nodig de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
 • Hilversum is een groene stad en dat koesteren we. We willen meer groen en vragen inwoners hieraan bij te dragen door verharde voor- en achtertuinen zoveel mogelijk te vergroenen, ook met het oog op de biodiversiteit.
 • We willen burgers aanmoedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden maar naar eigen grond of een regenton/-reservoir.
 • Vooruitlopend om een totaalverbod van schadelijke onkruidverdelgingsmiddelen in de toekomst, willen we een campagne om Hilversummers (ook hoveniers en tuincentra) bewust te maken van de schade die producten als Roundup toebrengen aan mens en milieu.
 • Hilversum wordt rainproof door onder meer waterdoorlatend straatwerk, afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen en regenwater opnemende daken.
 • Sommige dingen zijn niet in geld uit te drukken. PvdA Hilversum steunt het Goois Natuurreservaat (GNR) in haar beheeropgave. Projecten worden per geval beoordeeld.