Gemiste kans voor verduurzamen raadhuis en gemeentewerf

Door Jacqueline Kalk op 31 januari 2020

Het klimaat verandert. Zo langzamerhand kan niemand daar meer omheen en staan we ook in Hilversum voor belangrijke keuzes. Die keuzes kosten geld maar zijn noodzakelijk. Althans, dat vindt de PvdA.

De afgelopen raadsvergadering ging het over de verduurzaming van het raadhuis en de gemeentewerf. Iedereen ziet hier wel, in meer of mindere mate, de noodzaak van in. En toch wordt er heel verschillend gedacht over het hoe en de vraag: wat mag het kosten. En om dat besluit weloverwogen te kunnen nemen, waren er vele onderzoeken gedaan, heel veel berekeningen uitgevoerd, voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, pittige discussies, nog meer vragen beantwoord, enzovoorts et cetera.

Woensdagavond werd er besloten over het voorstel van wethouder Kastje om het raadhuis en de gemeentewerf voor 2022 aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Om te zorgen dat de panden voldoen aan de Arbo-eisen. Om de investeringsbudgetten hiervoor vast te stellen. En om een locatie te zoeken om vijftienhonderd zonnepanelen te kunnen plaatsen om zo te kunnen voorzien in de duurzame elektriciteitsbehoefte van het raadhuis en de gemeentewerf.

Discussie over proces

Een mooi voorstel waarmee de gebouwen zouden worden verduurzaamd, aardgasvrij en CO2-neutraal. Hiermee zou je als overheid hét goede voorbeeld geven door niet weg te lopen voor de moeilijke opgave hoe je een monument zoals het Dudok-raadhuis kunt verduurzamen en kunt behouden als werkplek voor toekomstige generaties. Dudok had dit voorstel vast weten te waarderen.

Maar jammer genoeg ging de discussie daar niet over. Nee, die ging over het proces. Dat had veel beter gemoeten, met nog veel meer gesprekken, en nog veel meer onderzoeken, en nog veel meer gegevens. De maatregelen om het binnenklimaat aan de Arbo-eisen te laten voldoen, vond men onvoldoende onderbouwd. De keuze voor een warmtepomp en koelinstallatie werden ter discussie gesteld. Raadsleden bleken technische ingenieurs te zijn in plaats van politici. Symboolpolitiek werd het genoemd. Grote woorden, net als eerder in de commissie waar de term klimaatreligie werd gebruikt. En de wethouder werd verweten dat hij te snel zou lopen.

Klimaat wacht niet op Hilversum

Wij vinden dat niet. Wij waren blij met het voorstel van de wethouder. Het klimaat wacht ook niet met veranderen totdat we in Hilversum elk denkbaar onderzoek eindelijk hebben gedaan. We vinden dat je nú de maatregelen die nodig zijn, nú ook moet nemen. En natuurlijk doe je dat op basis van de kennis en technologie van vandaag en weet je dat die in de toekomst beter zal zijn. Maar daarop wachten leidt alleen maar tot uitstel. En daar komt bij dat het gemiddelde raadslid geen deskundige is op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Daarom is het amendement van de VVD, HvH en D66 waarmee het oorspronkelijke voorstel van de wethouder van tafel is geveegd ook zo vreemd.

Met dit amendement wordt een belangrijk technische component, namelijk de warmtepomp en koelinstallatie voor het raadhuis, geschrapt en moet er een plek gezocht worden voor 3.100 zonnepanelen (dit is een verdubbeling ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel). Dus wat eerst met de verbouwing zelf kon worden gerealiseerd, maak je nu afhankelijk van het kunnen vinden van een plaats waar je 3.100 zonnepanelen kwijt kunt. Deze plekken zijn niet zomaar te vinden. Dat gaat dus nog wel even duren en ongetwijfeld volgen er nog meer onderzoek en nog meer berekeningen. En dat is uitstelgedrag.

Ook GroenLinks kiest voor uitstel

Met andere woorden een gemiste kans om als gemeente het goede voorbeeld te geven als het op verduurzamen aankomt. Daarom heeft de PvdA tegen het amendement gestemd.  Een groot deel van de raad dacht daar anders over en stemde voor het amendement. GroenLinks ook, vanuit coalitieoverwegingen en met pijn in hun hart. Doordat het amendement werd aangenomen was het oorspronkelijke voorstel verworpen en werd dit niet meer in stemming gebracht. Wij vinden dit een gemiste kans.

Voor de helderheid daarom nog eens ons standpunt: de PvdA is voor het CO2-neutraal maken van raadhuis en gemeentewerf, voor de Arbo-aanpassingen, én we willen zo snel mogelijk van het aardgas af. Deze opgave zien wij als onderdeel van de maatregelen die we als samenleving moeten nemen om de klimaatveranderingen tegen te gaan om onze wereld, inclusief het Dudok-raadhuis, voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden. Daarin hoort de overheid en dus de gemeente het goede voorbeeld te geven.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk