21 januari 2013

Voetbalclubs op Oost komen er samen niet uit

Al enige jaren proberen de Zebra’s en de Wasmeer tot gemeenschappelijke plannen voor een nieuwe sportaccommodatie te komen. Onder druk van de gemeenteraad hebben ze de laatste twee maanden nogmaals gepoogd tot een vergelijk te komen. Hiervoor was dhr. Hoogendoorn – geen onbekende binnen de voetbalwereld –  gevraagd om als gespreksleider op te treden. Maar na twee maanden moeten we helaas constateren dat de partijen er onderling niet zijn uitgekomen. Als PvdA vinden we dat een hele treurige zaak, temeer daar wij voetbal een warm hart toedragen en beide clubs een lange historie kennen in Hilversum Oost. Natuurlijk is het zwarte pieten nu begonnen en als we Hart voor Hilversum moeten geloven is vooral sportclub Wasmeer de kwade genius.

Als PvdA gaan wij niet het verwijtende vingertje heffen. Wat er tussen de clubs allemaal is voorgevallen heeft niet bijgedragen aan een constructieve oplossing. En zoals het zo vaak gaat bij dit soort conflicten is wijzen naar de ander makkelijker dan jezelf recht in de ogen kijken. Als de sfeer tussen beide clubs niet zo verziekt was, had er mogelijk iets moois kunnen bloeien tussen beide verenigingen en op het sportpark bij Anna’s Hoeve. Want zowel de Wasmeer als de Zebra’s stralen een enorme dosis energie en daadkracht uit. Maar verkeerd gerichte energie kan averecht uitwerken, en zo moeten we dit proces helaas kwalificeren.  “ Samen” is nu een gepasseerd station. En daar zijn beide clubs de dupe van. De zebra’s mag dan twee ton meekrijgen om het – met een nieuwe samenwerkingspartner – elders te proberen, het blijft wrang. En de Wasmeer zal haar bouwplan fors moeten aanpassen om binnen het nog beschikbare budget te blijven. Eigenlijk zijn er louter verliezers.

Hart voor Hilversum meent dat de Zebra’s, met een sterk clubgevoel en grote saamhorigheid, recht hebben op een eigen accommodatie. Ook ik heb de Zebra’s leren kennen als een club met een eigen karakter, maar op de sportvelden ontmoet ik altijd clubs met een eigen temparement en karakter. De vraag is of wij als politiek enkel op basis van dat criteria ongelimiteerd geld in sportaccommodaties moeten stoppen. Uiteindelijk kost een accommodatie met volledig gescheiden voorzieningen of twee geheel aparte gebouwen veel meer geld dan de gemeente beschikbaar heeft.

Hart voor Hilversum kennen we van hun Zeeuwse Zuinigheid. Elke uitgave van het college wordt bekritiseerd en nu mag het plotsklaps vier tot zes ton meer kosten. “Ons ben zuunig” lijkt nu ineens niet van toepassing. Dat vinden wij de wereld op zijn kop, zeker nu er zoveel bezuinigd moet worden en het einde van deze bezuinigingsgolf uit Den Haag nog niet in zicht is. En niemand weet waar een avontuur met twee gescheiden accommodaties financieel eindigt. Maar dat het fors duurder uit zal vallen dat is evident, daar doen de mooie praatjes van bouwers niets aan af.

Voor de bouw van de sportaccommodatie is 1,3 miljoen euro beschikbaar. Nu het ernaar uitziet dat hier nog twee ton vanaf gaat als ‘bruidsschat’ voor de Zebra’s blijft er 1,1 miljoen over. Daar zal de Wasmeer het mee moeten doen en de wethouder moet mij maar uitleggen hoe hij denkt dat te realiseren. Want ik vind wel dat het nu hoog tijd wordt dat het sportpark bij Anna’s Hoeve na jarenlang getouwtrek een nieuwe accommodatie verdient.