25 augustus 2013

Trukendoos Vivium schoffeert gemeente en krenkt werknemers

Vivium zorggroep meent het handig te spelen door een substantiële loonsverlaging aan haar werknemers op te leggen, of ontslag te vorderen. En dat allemaal onder het mom van minder werk in de huishoudelijke verzorging. De PvdA voelt zich eigenlijk een beetje in de maling genomen door Vivium. Wat is er aan de hand en wat zijn de feiten?

Begin 2013 is een nieuwe aanbesteding in werking getreden voor de Compensatie Huishoudelijke Taken, zoals dat zo mooi heet. In gewoon Nederlands gaat het over de inzet van Huishoudelijke Zorg. Deze WMO voorziening draagt bij aan langer zelfstandig wonen.
Bij deze aanbesteding heeft de PvdA twee zaken scherp in de gaten gehouden:

  1. Neem geen veredeld schoonmaakbedrijf, maar mensen die gekwalificeerd zijn, ervaring hebben in de zorg en zaken kunnen signaleren als situaties fout dreigen te lopen.
  2. Zorg voor een goede honorering en voor scholing, zodat de kwaliteit van het personeel gegarandeerd is.

Elderly Care, photographed by Mark AdkinsKwaliteit en honorering

Bij deze eisen hoort een fatsoenlijke vergoeding. De zorginstellingen ontvangen voor elk uur dat zij uitvoeren € 22,-. Tevens is in deze aanbesteding vastgesteld dat de zorgverlener – de uitvoerende beroepskracht – in ieder geval € 10,85  dient te ontvangen. Dit bedrag is toentertijd niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dit uurloon komt overeen met FWG 15 en deze functie garandeert de kwaliteit die wij als gemeente verlangen. De andere € 11,- dient ingezet te worden voor overhead, werkgeverslasten en scholing. Hiermee heeft de gemeente Hilversum een hele fatsoenlijke aanbesteding uitgevoerd, waar menige gemeente jaloers op mag zijn.

Vivium schendt de regels

De aanbesteding is nog geen half jaar operationeel en Vivium meent op een creatieve manier de afspraken te kunnen wijzigen. Zij verlangen van al hun huishoudelijke verzorgers dat zij terug gaan naar FWG 10.  De honorering die hierbij past is minder dan € 10,85. Om toch tegemoet te komen aan het contract met de gemeente, vullen ze het loon aan tot €10,85. Voor werknemers die hier geen genoegen mee nemen wacht ontslag. De PvdA meent dat hiermee de intentie van het contract op losse schroeven wordt gezet. De gemeente betaalt € 22,- voor kwalitatief goede zorg, zorg die geleverd wordt door een FWG 15 functie. Nu Vivium daaraan morrelt komt de kwaliteit van de zorg in gevaar. En dan laten we het onfatsoenlijke personeelsbeleid nog maar even buiten beschouwing.

Wat is de reden?

Vivium beweert dat de vraag naar huishoudelijke zorg met 7 procent is afgenomen. Dat betwisten wij niet, maar dit is geen reden om met de afspraken over de te leveren kwaliteit te gaan sjoemelen. Deze maatregel levert Vivium mogelijk 2 ton per jaar op. De vraag is of men deze besparing niet op een andere wijze kan realiseren. Tenslotte heeft Vivium het afgelopen jaar een winst van 8 miljoen gemaakt.

Goede relatie

Vivium moet zich wel bedenken dat de gemeente, in de regio, de grootste opdrachtgever in de zorg is. En dit opdrachtgeverschap zal de komende jaren alleen maar groeien. Een goede relatie met de opdrachtgever is voor Vivium van levensbelang.
De gemeente zal, ook in de toekomst, kiezen voor zorginstellingen die hun afspraken nakomen, fatsoenlijk met hun personeel omgaan en kwaliteit leveren.
Daarom zullen we deze kwestie scherp volgen.
Van de wethouder verlangen wij dat hij de kwaliteit van de zorg garandeert, en dat kan alleen met goed geschoold personeel. De wethouder zullen we vragen naar de uitkomst van zijn gesprek met Vivium, zoals de raad voor de zomer heeft gevraagd.  Daarnaast willen we graag weten wat de zorginstellingen op het terrein van scholing hebben gedaan en welk bedrag van de aanbesteding die bestemming heeft gekregen. We willen graag dat de wethouder Vivium wijst op haar afspraken met de gemeente en op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de juridische vraag of dit wel kan, ligt er ook een morele vraag. Komt Vivium haar afspraken wel op de juiste manier na? Dit moet onderzocht worden en daarover zullen wij het debat met de wethouder voeren. Zodat deze affaire snel tot het verleden behoort en geen invloed heeft op de relatie met andere zorginstellingen.