1 juni 2013

Hilversum moet de buren geen samenwerking aanbieden uit arrogantie, maar als gelijke!

Deze quote van onze burgemeester Pieter Broertjes was de voltreffer van de week in de steeds omvangrijker wordende discussie over gemeentelijke samenwerking in de Gooi en Vechtstreek. Hilversum vervult hierin een bijzondere positie, de meningen zijn verdeeld, er zijn politici die nachten wakker liggen bij de gedachte aan samenwerking met Hilversum, terwijl de hoeveelheid politici groeien die eindelijk hoop zien in een mooi huwelijk!

De week van de regionale samenwerking

En het was me het weekje wel, rondom dit “politieke hangijzer”. Tijdens diverse bijeenkomsten en raadsvergaderingen vlogen de politieke statements volop in het rond met hierin uiteraard politieke reflecties, hernieuwde kennismakingen, stevige blokkades, maar verrassend genoeg ook oplossingen voor de toekomst van de lokale overheid in de Gooi- en Vechtstreek. Gelukkig zoeken de lokale PvdA’ers elkaar inmiddels ook driftig op, de sfeer tussen onze partijleden is opvallend goed en er blijft er ook geen gespreksonderwerp onbesproken. De noodzaak tot een gezamenlijk PvdA standpunt is voor velen van ons geen vrijblijvendheid, maar een bittere noodzaak aan het worden.

Het sociale domein vraagt om een sociaal gezicht

Dat de discussie over nauwere samenwerking in onze regio al verder is als een uit de hand gelopen potje Risk, toont de decentralisatie van het sociale domein wel aan. Juist hier begint de inhoud en juist niet de vorm van nieuw te vormen gemeenten de noodzaak van samenwerking aan te tonen. Met de wetenschap dat de overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg, WMO, AWBZ en sociale zaken momenteel al volop in voorbereiding is en de taakoverdracht aanstaande is, vraagt deze taakoverdracht om een juist politiek antwoord met hierin ook directe politieke invloed. Duidelijk voor de PvdA is dat het inrichten van het sociale domein zonder een sociaal en solidair gezicht in onze regio niet kan. Het is een illusie om te denken dat de realisatie van deze politieke doelen binnen onze regio per gemeente afzonderlijk via verschillend beleid op deze beleidsterreinen zijn uit te voeren. Op het terrein van bijvoorbeeld de jeugdzorg wordt juist het hele proces ingericht vanuit de regionale gedachte. Raadsleden worden erop gewezen dat straks ruim 60 procent van haar gemeentebegroting regionaal wordt beslist. De beeldspraak dat er “raadsleden alleen nog over lantaarnpalen en stoeptegels gaan” is dus minder grotesk als sommige ons willen doen geloven.

Het democratisch tekort in onze regio

En hier zit dus het tweede probleem, regionale samenwerking vereist een lokale democratie, zoals de kiezer en dus onze inwoners van ons verlangen. Namelijk raadsleden die wethouders controleren, kaders stellen en vragen willen en kunnen stellen over de uitvoering. Maar ook in staat zijn om democratisch te kunnen corrigeren. Lokaal bestuur hoort in onze ogen een democratisch fundament te hebben en niet via een niet gekozen, niet bestaande bestuurslaag te worden beslist. Dat dreigt wel te gebeuren in de Gooi en Vechtstreek, vrijblijvende samenwerking in onze regio creëert een democratisch tekort, die geen democratische besluitvorming kent over grote gedeelten van de gemeentebegroting. Dit is een ontwikkeling die wij als PvdA niet mogen laten ontstaan, samenwerking zonder democratische controle is het niet durven beantwoorden van regionale vraagstukken, wegkijken is leuker nieuws naar onze inwoners als eerlijk vertellen, lijkt de tendens.

De positie van ons dorp

En dan terugkomend op de quote van onze burgemeester, de positie van Hilversum. Hilversum moet operen als de gelijke onder de andere gemeenten in onze regio. Deze houding voorkomt dat Hilversum als arrogant wordt weggezet. De dialoog zoeken is onze kracht aan het worden en hier vinden we ook vrienden mee in de Gooi en Vechtstreek. De tijd dat wij aan anderen gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit moeten wij achter ons laten. Regionaal samenwerken zonder Hilversum kan niet, maar samenwerken zonder de rest kan ook niet! De regio heeft Hilversum heel veel te bieden en wij de regio ook!