28 oktober 2014

4 november: bespreking concept verkiezingsprogramma PvdA Noord-Holland

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het conceptprogramma van onze partij is inmiddels bekend. Op 4 november bespreekt een aantal leden van de PvdA Hilversum dit conceptprogramma en komt indien nodig met commentaar en amendementen. Wij horen ook graag uw commentaar op dit Concept-verkiezingsprogramma-PvdA-NH.

Het conceptprogramma van onze partij voor de Statenverkiezingen in Noord-Holland is nu bekend. Tot 15 november kunnen lokale PvdA-afdelingen hierop commentaar leveren en er eventueel amendementen op indienen. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt dan vastgesteld op de Gewestelijke Vergadering op zaterdag 13 december.

Bespreking conceptprogramma op 4 november

Op dinsdag 4 november komt een groepje leden van de afdeling Hilversum bij elkaar om dit conceptprogramma te bespreken en eventueel van commentaar te voorzien. Ook u kunt hier bij aanwezig zijn. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij het secretariaat van de afdeling: secretariaat@pvdahilversum.nl.

Invloed van de provincie op Hilversum

Het provinciale beleid heeft grote invloed op ontwikkelingen binnen gemeenten. Voor Hilversum kun je dan bijvoorbeeld denken aan het openbaar vervoer, de totstandkoming van een HOV-verbinding met Huizen, de provinciale toevoerwegen naar Hilversum of de natuurreservaten rondom Hilversum.

De PvdA Noord-Holland heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Het programma is tot stand gekomen mede dankzij vele gesprekken met Noord-Hollandse bewoners- en belangenorganisaties, diverse aan de provincie verbonden partijen en actieve partijgenoten uit onze lokale afdelingen.

Praat mee!

U kunt op twee manieren invloed uitoefenen op dit provinciale verkiezingsprogramma van onze partij:

Willem Hendrikx