Hilversum in top 10 duurste huursteden

Door Privé: Femke van Drooge op 31 oktober 2018

Hilversum staat in de top 10 van duurste steden om in te huren. Dat zegt het kwartaalrapport van Pararius dat maandag is uitgekomen. De stijgende woonlasten zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. Door speculatie, krapte op de woningmarkt en hoge huizenprijzen komen ook de huurprijzen steeds meer onder spanning te staan. De PvdA vindt dat er snel maatregelen moeten komen. Dan kan de gemeente Hilversum deze ontwikkelingen beter tegen gaan. Daarom introduceren wij twee voorstellen voor behandeling bij de begroting van 2019.

 

Het zal je maar overkomen, dat je dakloos raakt. Niet omdat je geen inkomen hebt of andere problemen, maar simpelweg omdat een betaalbare woning niet meer te vinden is. Opvangorganisaties trekken aan de bel over de opkomst van de zogenaamde ‘economische dakloze’, die ondanks een stabiel inkomen geen woning kan vinden. Ook in Hilversum komen verdrietige verhalen naar boven. Zoals onder andere van oud-HvH-lid Jeroen Pater in de Gooi- en Eemlander afgelopen zaterdag.

Bijna alle politieke partijen in Hilversum zien dat er een groot tekort aan woningen is in de sociale huur en de middenhuur. Het college heeft de ambitie om 1000 extra woningen te realiseren en om de verkoop van sociale woningbouw te stoppen. Maar is deze ambitie haalbaar, en is het genoeg? In de vorige periode raakte het college in de knoop met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Corporaties verkochten teveel, ontwikkelaars bouwden te weinig. Ook over het gebruik van bestaande panden lijkt de gemeente vaak buitenspel te staan. Bedrijfspanden blijven leegstaan, maar ook woningen kunnen leegstaan of worden niet gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.

Maar dat hoeft niet.

Wij gaan een tweetal voorstellen bij de behandeling van de begroting indienen. Het gaat om het opstellen van een zogenaamde Doelgroepenverordening en een Leegstandsverordening. De één moet ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om ontwikkelaars te dwingen om echt betaalbare woningen te bouwen. De ander is om het leegstaan van niet alleen bedrijfspanden, maar ook woningen tegen te gaan.

Het college kan dan beter aansturen op de bouw van 1000 woningen in de goedkope- en middensector. Ook kunnen we voorkomen dat sociale huurwoningen worden verkocht of dat woningen blijven leegstaan of voor verkeerde doeleinden worden gebruikt.

De PvdA zal deze voorstellen vanavond bij de behandeling van de begroting in de commissie voorstellen en volgende week de plannen presenteren en toelichten voor de verschillende partijen en andere geïnteresseerden. Een uitnodiging hiervoor zal nog volgen.

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge