27 februari 2014

“Laten we jongeren vakken vullen of een vak leren?”

“Laten we jongeren vakken vullen of een vak leren?” – is één van de verkiezingsleuzen van de PvdA Hilversum. Een afgeronde opleiding geeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma. Daarnaast wil de PvdA Hilversum ook dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen.

PvdA maakt Actieplan stages en vakmanschap

Dit staat in een plan van lokale PvdA-lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie wat vandaag in Rotterdam werd gepresenteerd. Het plan is mede ondertekend door lijsttrekker Hans Haselager en ondersteund door de hele PvdA Hilversum.

“Iedere jongere van school met een diploma”

Nelleke Degenhart (nr 2 op de PvdA kandidatenlijst): “Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven, laten we deze overgang soepel verlopen.”

Ook gemeente Hilversum moet bijdragen aan stageplekken

De PvdA Hilversum wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door in de gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te bieden. Ook moeten gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om het regionale bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. In gemeenten waar dit nog niet gebeurt worden ‘stage-voor-stages-beurzen’ georganiseerd, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.

Klik hier voor het PvdA Actieplan Stages en Vakmanschap.