11 december 2013

Jeugdzorg in Hilversum

Jeugdzorg, hoe willen wij de zorg voor onze jeugdigen zo goed mogelijk regelen in Hilversum! De PvdA heeft hier wel ideeën over, wat ook de reden is dat wij vanavond een motie indienen om het college te vragen nu al afspraken te maken over de jeugdzorg in 2015.

Vast staat dat er vanaf 2015 met minder budget zorg geleverd moet worden aan jeugdigen en dat de gemeente hier primair verantwoordelijk wordt vanaf 2015. De gemeente moet waarborgen dat deze zorg kwalitatief verantwoord blijft.

Cliënten mogen niet de dupe worden

De veranderingen in het sociale domein brengen veel onzekerheden met zich mee, terwijl de gemeente onervaren is met deze nieuwe en grote verantwoordelijkheid. Cliënten kunnen niet de dupe worden van een abrupte stelselwijziging. Het is daarom voor de PvdA Hilversum belangrijk om stabiliteit en continuïteit te waarborgen en daarom niet per direct de (eventuele) overstap te maken/te switchen tussen aanbieders.

Doorgaan met onderlinge afstemming

Voortgang in 2015 met de huidige zorgaanbieders zorgt voor stabiliteit in kwaliteit op jeugdhulpverlening en geeft zowel gemeente als zorgverleners de kans om de juiste maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn voor de nieuwe financiële situatie. Zorgverleners kunnen doorgaan met de onderlinge afstemming en experimenten met nieuwe vormen van samenwerking, teneinde de vereiste kostenreductie te bereiken. Op deze wijze kunnen er dan betere prestatie afspraken gemaakt worden voor de periode na 1 januari 2016.

De huidige aanbieders kennen het Gooi het best!

Tot slot geldt dat de huidige aanbieders de sociale kaart en de hulpvraag/behoefte van de regio goed kennen. Daarnaast zijn de meeste werknemers uit de jeugdzorg woonachtig in Hilversum of het Gooi, en zijn de instanties naast dienstverlener ook werkgever voor Hilversum en omgeving.

Daarom verzoeken wij het college vanavond om samen regionale afspraken te maken met de huidige aanbieders van de jeugdzorg, om de jeugdzorg in ieder geval voor het jaar 2015 ook voor nieuwe instroom voort te zetten.