4 september 2013

Aanvullen dat Jeugdsportfonds!

Medio augustus bereikte ons – raadsleden – het bericht dat de pot voor het Jeugdsportfonds leeg is. Dit moesten we vernemen via de nieuwsbrief van het Jeugdsportfonds. En daaruit bleek dat de situatie in april al zorgwekkend was. Vreemd dat wethouder sport Erik Boog (D66) hierover met geen woord heeft gesproken. De SP heeft over deze situatie vragen gesteld aan de wethouder, waar we weliswaar blij mee zijn, maar eigenlijk vinden wij dat de wethouder het fonds gewoon moet aanvullen en het probleem snel moet oplossen. Allereerst een korte toelichting.

Wat is het Jeugdsportfonds?

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die willen sporten, maar waarvan de ouders dit niet makkelijk kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Ook de Gooi- en Vechtstreek kent zo’n fonds. Elke gemeente stort geld in dit fonds en men organiseert allerlei sponsor activiteiten om het fonds verder aan te vullen. Zo is er op 29 september een sponsorloop op de hei bij Bussum. Allemaal mooie initiatieven om kinderen die in armoede leven te laten sporten. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede; totaal 400.000 kinderen in Nederland.
Het geld dat gemeenten storten komt ten goede aan kinderen uit de desbetreffende gemeente. Het sponsorgeld gebruikt het fonds voor aanvragen die niet voor vergoeding vanuit de gemeente in aanmerking komen. Kinderen uit gezinnen tot 120% van het minimum loon kunnen daarom ook een beroep doen op het fonds. Een prachtig initiatief waar publieke gelden en private initiatieven in een partnership samenkomen. Fantastisch!

Geld op? Dan maar aanvullen die pot!

Nu blijkt het geld op te zijn. Maar had de wethouder de bodem van de pot niet kunnen zien aankomen? De bijdrage van de provincie, die het bedrag dat Hilversum stort, verdubbeld, is in 2012 al gestopt. Verder is er in 2012 een voorschot genomen op het budget 2013. Daarnaast draagt Hilversum substantieel minder bij aan het fonds dan bijvoorbeeld de gemeente Bussum. Terwijl de armoede problematiek in Hilversum veel groter is.

Tot nu toe hebben ruim 100 kinderen uit Hilversum van het fonds gebruik gemaakt, de bijdrage uit het fonds om te sporten geldt voor een periode van 3 jaar. De SP vraagt dan ook terecht hoeveel kinderen sinds april buiten de boot zijn gevallen? Maar misschien nog wel belangrijker, hebben deze kinderen dan wel via de bijzondere bijstand een bijdrage gekregen, zodat ze alsnog kunnen sporten? We mogen er toch vanuit gaan dat de groep tot 110% van het minimum ook na april gewoon via de bijzondere bijstand is geholpen om te gaan sporten. Als dat zo is, gaat het relatief om een kleine groep die mogelijk wacht op een bijdrage uit het fonds. Daarom zeggen wij, Hilversum aanvullen dat fonds zodat niemand langs de lijn blijft staan!