3 oktober 2013

Ook Hilversum demonstreert tegen bezuinigingen Publieke Omroep

Het college van B&W van de gemeente Hilversum ondersteunt de demonstratie tegen de bezuinigingen bij de Publieke Omroep op woensdag 9 oktober. In een brief aan de raad legt wethouder mediazaken Jan Rensen (PvdA) uit waarom.

“Geachte Raad,

‘Waarom moet de gemeente protesteren tegen bezuinigingen op de publieke omroep? Voor de gemeente is de publieke omroep toch niet per se beter dan commerciële omroep?’

Dat zijn terechte vragen die het college zijn gesteld nadat bekend werd dat we ons aansluiten bij de demonstratie op 9 oktober op het Haagse Malieveld.

Ons protest geldt dan ook niet als eerste de bezuinigingen als zodanig, maar wel de houding van het kabinet tegenover de publieke omroep als geheel met de nu aangekondigde extra bezuinigingen als symptoom. Wat wij vooral willen is zekerheid voor de publieke omroep en daarmee voor de industrie waar we als Hilversum trots op zijn.

Want de werkgelegenheid in onze stad staat op het spel.

Achter de omroepen gaat een hele bedrijfstak schuil; facilitaire bedrijven, productiehuizen, ondersteunende diensten. En ook daar gaan de klappen vallen (zoals onlangs bij het Muziekcentrum voor de Omroep). En juist dat onderdeel van de omroepbranche is meer dan alle andere sectoren gevestigd in Hilversum.

Door de onduidelijke positie van de overheid ten opzichte van de publieke omroep en de niet aflatende discussie erover (tweehonderd miljoen bezuinigen, fuseren en met wie dan, nog eens honderd miljoen bezuinigen, meer of juist helemaal geen reclame, drie netten of twee, wat komt er nog meer?) is de onzekerheid in die ondersteunende industrie groot.

Dat betekent heel concreet dat (ook buitenlandse) investeringen uitblijven. De innovatie die elders in de creatieve industrie een grote vlucht neemt, komt hier tot stilstand. Waar Nederland nog kampioen format-ontwikkeling is, neemt de ooit zeer sterke mondiale positie als producerend land de laatste jaren sterk af. En daar moeten wij ons als Hilversum ernstig zorgen over maken.

Daarom vragen we de regering rust terug te brengen in de publieke omroep. Stop de bezuinigingen, stop de discussie, stop de afbraak van een ooit zo bloeiende bedrijfstak.

Tot woensdag!

Namens het college,
Jan Rensen, wethouder mediazaken.”