19 maart 2013

Cultuurbeleid nog niet uitgekristalliseerd

Na lang wikken en wegen kwam wethouder van der Want afgelopen week met nieuwe cultuur plannen.  Meer dan € 620.000, – bezuinigen op cultuur zit er niet in, anders dreigen instellingen om te vallen. Als PvdA hebben we dat tijdens een discussie op 21 december al geroepen. Voor ons was toen al duidelijk dat verder bezuinigen op o.a. de Vorstin en de Bibliotheek desastreus zou uitpakken voor deze instellingen en voor het culturele klimaat in Hilversum. Het heeft een paar maanden geduurd om de wethouder hiervan te overtuigen, maar nu is hij dan toch overstag.

Cultuur noodzaak voor mediastad

De PvdA pleit al jaren voor een bruisend cultureel klimaat met voorzieningen die passen bij mediastad Hilversum. Geen grootschalige theaters, maar een bruisende binnenstad en goede basale voorzieningen. Een ruim cultureel aanbod kan de binnenstad economisch versterken en de positie van Hilversum als mediastad aantrekkelijker maken. In deze filosofie past een volwaardige bibliotheek, een volwassen pop- en cultuurpodium, een fantastisch filmtheater en een kleinschalige theatervoorziening. Verder bezuinigen op de bibliotheek (1) en de Vorstin was voor ons dan ook onbespreekbaar. We zijn blij dat de wethouder nu ook tot dat inzicht is gekomen en de bezuinigingen mede dankzij onze inspanning heeft teruggedraaid.

Het Filmtheater en De Vorstin zijn inmiddels topattracties in Hilversum met meer dan 100.000 bezoekers. Dat moet je koesteren en mag, wat de PvdA betreft, wat kosten.

Wat gebeurt er met het geld

Onderzoek naar nieuwe samenwerkingspartners voor theater Achterom lijkt ons goed, maar geen geforceerde, opgelegde samenwerking. Daarom vinden wij het verstandig dat de wethouder de subsidie voor 2014 voor het theater handhaaft.

Museum Hilversum gaat verzelfstandigen en zal zich de komende jaren moeten bewijzen. Heeft het bestaansrecht? Kan het de dynamiek ontwikkelen om kunst, architectuur en publiek bij elkaar te brengen en Hilversum op de kaart te zetten. Kan het zich ontwikkelen tot een dynamisch museum, waar de Hilversummer zich thuis voelt en cultuur minnend Hilversum zich aan committeert.  We zullen het proces de komende jaren kritisch volgen, maar geven de nieuwe organisatie een faire kans. Wel verwachten we een verdubbeling van het aantal bezoekers, aansprekende tentoonstellingen en bruisende cultuur debatten.

Bij Globe mogen dan een aantal problemen zijn opgelost, wat ons betreft heeft dat met ruim 1,5 miljoen veel te veel geld gekost. En nog steeds twijfelen wij of de huidige subsidie van 4 ton besteed wordt aan algemeen vormende muziek educatie. Bij ons leeft vooral het idee dat de subsidie verdwijnt in huisvesting en de toch al dure individuele muzieklessen.

Wel krijgt de wethouder onze steun voor meer functiegerichte subsidies. Als we dat vrij vertalen: subsidies die direct een mooie voorstelling opleveren. Geld dat meteen iets op de planken zet. Het is ons dan ook een raadsel waarom de wethouder de subsidie voor dit soort initiatieven halveert; van 85 naar 45 duizend. Dat is nogal in tegenspraak. En het zijn juist deze gelden waar het grafisch atelier, kunstuitleen, GSA en anderen, projecten mee kunnen uitvoeren, nu de structurele subsidie stopt. Daarom een ruimer potje voor incidentele subsidies zoals de wethouder dat zo mooi noemt.

De amateurkunst blijft de aandacht van de PvdA houden, uiteindelijk is het daar waar iedere grote kunstenaar wordt geboren.

Financieel oogt het nog als een labyrint, waar de weg naar de uitgang nog moet worden  gevonden. Misschien vergt het van onze zijde nog wat nadere studie en kan de wethouder het zonder enige hapering toelichten. Vooralsnog is het financieel en inhoudelijk nog niet uitgekristalliseerd. Maar de wethouder heeft het aangedurfd een aantal bezuinigingen terug te draaien en onze kroonjuwelen – waarop wij hem al eerder hebben gewezen –  veilig te stellen en dat verdient steun.


(1) Nog maar kort geleden ontving de bibliotheek een ‘topbeoordeling’ voor de wijze waarop  ‘ het cultuurplein’  vorm krijgt met een leescafé, een theater en prachtige tentoonstellingen. Daarnaast is cultuureducatie bij de bibliotheek op de juiste plek ondergebracht. En meer samenwerking met de kunstuitleen leidt ongetwijfeld tot een nieuwe culturele broedplaats