8 april 2015

Pleidooi voor heldere sociale keuzes centrumvisie

Op 8 april is de centrumvisie gepresenteerd in de commissie Ruimte. PvdA Hilversum is ontzettend blij dat de visie eindelijk gepresenteerd is. Een aantrekkelijk centrum is belangrijk voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van Hilversum.

Meer betaalbare woningen in en rondom het centrum

In de visie wordt gesproken over herbestemming van straten, om zo het centrum compacter te maken, en het aanpakken van de leegstand. PvdA Hilversum ziet hier een kans om te zorgen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen in en rondom het centrum. Kijk eens naar het oude postkantoor aan de Torenstraat en het al jarenlang grotendeels leegstaande GAK-gebouw aan het strationsplein. Ook in het centrum kan er veel ruimte beschikbaar gemaakt worden voor woningen.

Geen grote verkeerskundige trajecten

Wij hebben twijfels over de verandering van de Schapenkamp en de Koninginneweg in een tweerichtingsweg. Hier is in het verleden al zo vaak aan gesleuteld. Wat ons betreft geen grote verkeerskundige trajecten. Die zijn er de afgelopen jaren genoeg geweest. Hilversum verdient rust.

Aandacht voor cultuur

Verder zouden wij graag meer aandacht voor cultuur zien. PvdA Hilversum is voorstander om van het Herenplein een cultuurplein te maken. De huidige houding van het college ten aanzien van kleinschalige creatieve functies doet ons vrezen dat dit de komende alleen maar verder afgebouwd zal worden.

Lessen van het verleden

In het verleden is al eerder geprobeerd om samenhang en een aantrekkelijk centrum te maken. Deze programma’s zijn echter nooit afgemaakt. Gevolg hiervan was een verdere versnippering van het straatbeeld van het centrum. Wij hebben het college geadviseerd te kijken naar de lessen van het verleden en te voorkomen dat deze nieuwe centrumvisie half voltooid een stille dood zal sterven.

Wat doen we het eerst?

Het is onduidelijk waar dit college voorrang aan wil geven. PvdA Hilversum vreest dat de huidige visie bij een onduidelijke planning zal leiden tot één groot verkeersplan. Wij zouden graag zien dat er duidelijke keuzes gemaakt worden. Eén waar de uitdagingen niet uit de weg wordt gegaan en waar de peilers een compact centrum, betaalbare woningen en cultuur zijn.

Het voorontwerp van de centrumvisie kunt u hier al raadplegen. In de eerstvolgende raadsbijeenkomst zal besloten worden of deze ter inspraak wordt gebracht.