3 januari 2013

Winteractie voor Syrië

Elke dag komt er verschrikkelijk nieuws bij ons de vredige huiskamer binnen, de vreselijke berichten via radio, krant, internet of de televisie over de burgeroorlog in Syrië, die nu al vanaf 2011 duurt. Het geweld lijkt niet te stoppen, het aantal vluchtelingen blijft oplopen en de winter staat voor de deur. De Hilversumse PvdA steunt de actie van het Syrische comité aanstaande zaterdag ‘op de kop van de Groest’. Namens fractie en bestuur van de Hilversumse Partij van de Arbeid zullen onze Saami Akrouh en Leila Jaffar de actie ondersteunen.

Het doel en de essentie van de actie

In Syrië staat nu de tweede  barre winter, na het uitbreken van de revolutie in maart 2011, voor de deur. Miljoenen mensen, volwassenen en kinderen, hebben geen fatsoenlijk huis meer of zijn op de vlucht voor het aanhoudende geweld in Syrië. Het Syrische comité wil de slachtoffers en vluchtelingen van de opstand tegen regime van staatshoofd Assad helpen. En daar kunnen ze wat hulp bij gebruiken!

Het Syrische comité is een nationaal erkende vereniging en bestaat voornamelijk uit Nederlandse Syriërs. Zij hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden en zijn niet van een bepaalde politieke kleur. Het comité is vlak na de aanvang van de Syrische revolutie opgericht met als voornaamste doel het steunen van de revolutie voor een vrij en democratisch Syrië en humanitaire hulp verlenen aan slachtoffers en vluchtelingen.

Het comité voert nu landelijk een “Winteractie voor Syrië” die bestaat uit inzameling van geld en hulpgoederen. In Hilversum vindt nu in dat kader tot 10 januari 2013 een collecte plaats. Ook vragen zij zaterdag 5 januari, vanaf 11:00 uur, extra aandacht voor de Winteractie in het centrum van Hilversum.

Dit kan door aankomende dagen

  • aandacht voor de Syrische situatie te vragen op uw site, indien u die heeft (denk ook aan Facebook!)
  • kleding en goederen in te leveren of geld te doneren
  • meehelpen met collecteren

Iedere andere hulp (in overleg met het comité) is natuurlijk van hart welkom!

Aanstaande zaterdag 5 januari staan wij samen met het comité op de “Kop van de Groest” bij de markt in Hilversum en misschien bent u in de gelegenheid om langs te komen. Om 12 uur zal de voorzitter van het Syrische Comité en burgemeester Broertjes even aanwezig zijn om over de actie en het doel te spreken.