23 januari 2013

Villa Industria, eindelijk aan de slag

Eindelijk was het vandaag zover; bij de notaris werden formeel de akten ondertekend voor de grondoverdracht van Villa Industria. Nu ook de provincie tevreden is met de laatste saneringsmaatregelen kan er nu echt worden gebouwd. Volgende week beginnen de voorbereidingen en begin april gaat de eerste paal de grond in voor ruim honderd, voor meer dan de helft sociale huurwoningen.

Eind vorige eeuw ontstonden de eerste plannen voor een nieuwbouwwijkje op de lokatie van de oude gasfabriek. Na een reeks van inspraakrondes, aanbestedingen en nog zowat keurde de raad zo’n tien jaar geleden het ontwerp goed van het consortium waarbij de bouwbedrijven Heijmans (Proper Stok) en Mourik en vervolgens corporatie de Alliantie betrokken waren.

Grondsanering
Daarna startte de eindeloze bodemsanering. De ene tegenvaller volgde op de andere; er moets nog dieper afgegraven, het stromend grondwater bleek vervuild, nieuw “pluimen” en vervuilingshaarden werden ontdekt. Het consortium stelde dat de gemeente te laat de grond leverde en kwam met een schadeclaim. Het bevoegd gezag, de provincie, wilde tot het laatste restje zekerheid dat alle vervuiling uit de grond en het grondwater was weggehaald.
Ondertussen onderhandelde de gemeente en het consortium over de schadeclaim en over de alsmaar oplopende kosten van de sanering.

Economische crisis
En terwijl de tijd verstreek kregen we te maken met een financiële crisis die overal om ons heen desastreuze gevolgen had en heeft voor bouwplannen. Dat maakte de onderhandelingen er niet makkelijker op. Voortdurend was er het risico dat een van de partijen de stekker er uit zou trekken.

Taart
Maar dat is allemaal niet gebeurd. Vanmiddag zijn de laatste, definitieve handtekeningen gezet, zijn via de notaris de akte en de koopsom gepasseerd, en is taart aangesneden en champagne ontkurkt.
Alliantie wil meteen aan de slag. Zodra ijs en sneeuw verdwenen zijn zullen voorbereidingen getroffen worden voor de bouw van de eerste fase: naast het zwembad komen ruim honderd sociale huurwoningen.
De gemeente kan de grondexploitatie nu eindelijk afsluiten en verwerken in de jaarrekening van 2012, waardoor ook de schuldenpositie dit jaar verbetert.

Woonwijk
De komende jaren ontstaat er midden in de stad, op een voor het oog al jarenlang braakliggend terrein vlak bij het centrum, een nieuwe, door architect Francine Houben ontworpen, karakteristieke wijk met een kleine vierhonderd woningen, met veel groen, autovrije straten en speelruimten.
Dwars tegen de trend in kan de stad van de jonge monumenten doorgaan met kwalitatief bouwen.