29 januari 2014

Verdeelde mening toekomst thuiszorg

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

Geen eenduidige uitslag

De stelling van deze maand was:

“Als de zorginstellingen ophouden met het aanbieden van huishoudelijke hulp aan ouderen, dan moet de gemeente deze hulpen maar in dienst nemen.”

Er zijn 218 stemmen uitgebracht. 378 deelnemers aan het panel hebben de peiling wel bekeken maar niet gestemd. 930 deelnemers heeft de peiling niet bekeken. Er is als volgt gestemd:

100leden-uitslag-29jan14

De peiling kent zeker geen eenduidige uitslag. Er bestaat een heel vergelijkbaar beeld op alle vijf de punten. De ‘helemaal mee eens’ en ‘eens’ stemmers’ zijn iets in de meerderheid, dat past wel bij steeds meer geluiden die aangeven dat efficiency en kostprijs niet de enige criteria moeten zijn in de keuze ‘zelf doen’ of ‘uitbesteden’.

De verwachting is dat er op termijn nieuwe vormen gevonden moeten worden voor het aanbieden van huishoudelijke hulp. De huidige aanbieders geven regelmatig te kennen deze vorm van hulp op langere termijn niet langer te kunnen of willen garanderen. Een heroriëntatie op de huidige praktijk zal zeker leiden tot nieuwe vormen, binnen of buiten de overheid. De uitkomst van de peiling noopt tot het goed verkennen van alle mogelijke opties.

de actuele stand van zaken

Deze week is bekend gemaakt geworden dat Vivium door zal gaan met het aanbieden van huishoudelijke hulp (de aanvankelijke keuze om hier mee te stoppen was de aanleiding voor de stelling van deze  maand). Ook zullen zij hun contractuele afspraken nakomen en met terugwerkende kracht alsnog de afgesproken salarissen aan de thuishulpen betalen. Dit mede onder druk van de wethouders in de regio. Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn. Want ook al komt Vivium haar contractuele afspraken na, zij moeten zij ook aan de cao houden. Dit is echter nog niet het geval.

Ook deelnemen?

In februari volgt een nieuwe peiling. Wilt u ook deelnemen? Deelname is vrij. U kunt zich aanmelden door een e-mail naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl te sturen.