28 oktober 2014

Uitslag panel van 1.000 Hilversummers: Meerderheid voor een stadsfonds

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

De stelling

De stelling van deze maand was:

“De gemeente Hilversum moet instemmen met het instellen van een stadsfonds.”

Meerderheid voor een stadsfonds

Er zijn 101 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

• Helemaal mee eens 25%
• Mee eens 33%
• Mee eens, noch mee oneens 6%
• Mee oneens 11%
• Helemaal mee oneens 26%

Uitslag benaderd gevoel

Door de OZB-verhoging wordt aan alle ondernemers gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook vastgoedeigenaren ontspringen niet de dans en zullen mee moeten betalen. Hiermee dragen zij hun steentje bij aan verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad en is het een positieve impuls voor de werkgelegenheid.

Vragen zijn er toch ook nog wel. Worden de beschikbare gelden goed besteed? Is de bijdrage van de gemeente niet erg hoog, door de som van zowel directe als indirecte bijdragen? En zal de verhoging voor vastgoedeigenaren uiteindelijk niet alsnog bij ondernemers terecht komen?

Toch zijn wij positief over dit voorstel. Soms moet je ook maar eens iets proberen om te zien hoe het uitpakt. Wij zijn dan ook blij dat er na vijf jaar een evaluatie uitgevoerd wordt. Mocht blijken dat het stadsfonds te weinig waarde toevoegt wordt de volledige verhoging teruggedraaid.

Doe ook mee aan het panel van 1.000 Hilversummers

Wilt u ook deelnemen aan het panel of reageren op de stelling? Stuur dan een e-mail naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl.