3 mei 2013

Tot hier en niet verder..

De teleurstelling en het onbegrip over de reactie van Diederik Samsom op de aangenomen motie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, blijft nagalmen. Gelukkig maar. Want een motie die zo dicht op de huid van de PvdA zit en bijna unaniem is aanvaard, kan niet met een eenvoudige verwijzing naar het kabinetsakkoord worden afgedaan.

“Of je laat je congres vallen of je laat je kabinet vallen”, aldus Jette Klijnsma afgelopen week. Hoewel Klijnsma direct op de vingers is getikt en snel moest verklaren dat ze achter het kabinetsbeleid staat, slaat ze wel de spijker op z’n kop. Want zo zwart-wit ligt het. Als er één ding duidelijk is geworden dan is het wel dat de strafbaarstelling voor de PvdA achterban een principieel punt is. Daarover kun je niet onderhandelen, daar vallen geen compromissen over te sluiten. Er is een duidelijke lijn getrokken: tot hier en niet verder.

Het is verstandig van het partijbestuur om direct een Politieke Ledenraad te organiseren. Met elkaar in gesprek blijven is altijd goed. Maar als het met de intentie gebeurt om ‘het ons nog een keer uit te leggen’, wordt het allemaal wel heel aanmatigend. Iedereen snapt heel goed waar het over gaat, we weten precies wat er op het spel staat. Juist daarom heeft het congres massaal tegen het strafbaar stellen van illegaliteit gestemd.