13 december 2013

Stop woningsplitsing! Help de leefbaarheid in de buurten

Woonhuizen in HilversumWoningsplitsing veroorzaakt heel veel klachten in de woonbuurten in Hilversum.
Woonwijken worden op deze wijze overbelast door meervoudige bewoning. Kamerbewoning, pensions, appartementen en studio’s, je kan het zo gek niet bedenken of ze worden gecreëerd in onze Hilversumse wijken en buurten!
Dit moet stoppen, want het zorgt ervoor dat het leefklimaat verslechterd in de Hilversumse wijken en buurten!

Uitstekend initiatief bewonersverenigingen

Daarom is de Partij van de Arbeid heel erg blij met het initiatief van de de bewonersvereniging HooH, de Geuzenbuurt, Klein Rome, bewonersvereniging Oosterspoorplein en de bewonersvereniging Ooster- en Nieuwstraten.
Deze bewonersverenigingen willen een convenant met afspraken maken met de gemeente Hilversum om de leefomstandigheden in hun buurt te verbeteren.
Dit kan door bijvoorbeeld door de woningsplitsing in deze genoemde wijken en buurten te stoppen, maar natuurlijk ook de andere problemen genoemd in het concept convenant serieus te nemen!

Help de bewonersverenigingen!

Want woningsplitsing is een doorn in het oog van de bewonersverenigingen, het veroorzaakt veel problemen in de buurt.
Vaak slecht onderhouden woningen met bijbehorende voortuinen (dichtgestraat en vol met kliko’s), te veel bewoners in huizen die daar nooit voor bedoeld zijn geweest.
Parkeeroverlast van auto’s, motoren, scooters en fietsen, maar het ontbreken van een band met de buurt.
De bewoners van de gesplitste woningen wonen er heel vaak maar tijdelijk, zijn slecht aanspreekbaar op de overlast die ze veroorzaken en dit levert een enorme belasting van de sociale cohesie op!
Daarom vindt de Partij van de Arbeid dat we de bewonersverenigingen moeten helpen, wij hebben samen met de VVD een motie tijdens de raadsvergadering woensdag jl. ingediend waarin we de gemeente Hilversum vragen middels een “sprokkelbestemmingsplan” (een verzameling van gebieden van wijken en buurten waar overlast is!) de woningsplitsing te verbieden, een soort veegwetgeving om de huidige bestemmingsplannen te verbeteren op dit gebied.
Alle hulp is welkom en deze hulp wil de Partij van de Arbeid graag bieden natuurlijk!

Gemeente moet convenant sluiten

Deze motie is door de gehele gemeenteraad aanvaard, hoe duidelijk kan het door de PvdA genomen initiatief zijn!
De hele gemeenteraad wil dat de gemeente dit probleem keihard serieus neemt!
Het maken van een “sprokkelbestemmingsplan” (veegwetgeving) moet met spoed ter hand worden genomen. Ook moet het college van burgemeester en wethouders het convenant gaan sluiten met de initiatiefnemers.
Op deze wijze spreekt men zich uit over woongenot, handhaving van regels (zoals brandveiligheid!) en parkeren in de buurt.
Ik weet zeker dat de wethouder de koffie met gevulde koek gereed gaat zetten voor de buurtbewoners, zodat dit convenant gesloten kan gaan worden.

Buurt- en wijkverenigingen die opkomen voor de leefbaarheid van hun wijk en buurt moeten altijd beloond worden!

 

Hans Haselager