30 januari 2015

Rekenkamer Hilversum start onderzoek naar organisatievernieuwing

 

 

De rekenkamer, het onafhankelijke orgaan van de gemeenteraad, start een onderzoek naar de organisatievernieuwing van de gemeente Hilversum. Een prima zaak, vindt de PvdA, een onderzoek naar de reorganisatie, die het hele grote gele raadhuis binnenstebuiten keerde!

 

Taak van de rekenkamer, niet in de bezemkast van de agenda plaatsen!

 

De taak van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijk beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Juist de rekenkamer voert onderzoeken uit naar de uitvoering van beleid, onderzoek waar gemeenteraadsleden vaak niet aan toe komen of een neutrale meningsvorming verlenen met conclusies die dan door alle raadsfracties besproken kunnen worden. En juist bij dit bespreken zit wat ons betreft nog een pijnpuntje, want vaak worden de onderzoeken ergens in de agenda gepropt! Een hele slechte zaak vinden wij, alle conclusies worden overgenomen, even de voorzitter van de rekenkamer aan het woord en daar zijn weer mooi vanaf, zie je alle notabelen denken. Dit moet veel beter georganiseerd worden, vinden wij, de rekenkamer moet niet in de bezemkast van de agenda geplaatst worden.

 

Onderzoeksopdracht

 

Met een organisatievernieuwingstraject in de afgelopen jaren wilde de gemeente Hilversum vanaf 2015 een besparing realiseren van jaarlijks 8 miljoen euro én ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisatie beter functioneert. De Rekenkamer gaat onderzoeken of de gemeente Hilversum met de reorganisatie heeft bereikt wat ze wilde bereiken en tegen welke kosten.

 

In 2011 is de gemeente Hilversum begonnen met een traject voor organisatievernieuwing. Met de organisatievernieuwing wilde de gemeente bezuinigen op de kosten van het uitvoeren van haar taken én haar functioneren verbeteren. De gemeente wil beter in kunnen spelen op vragen en behoeftes in de samenleving en stelt zich daarbij de vraag wat de rol van de gemeente is. Van de samenleving wordt maximale zelfredzaamheid verwacht, maar wat kunnen burgers (nog) zelf en wat niet meer? Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat deze zelfredzaamheid wordt vergroot? Het gemeentebestuur ging op zoek hoe de gemeente haar werkzaamheden anders kon organiseren. Volgens het bestuur zou de gemeente beter en goedkoper kunnen werken door binnen de gemeentelijke organisatie beter samen te werken en te investeren in digitalisering van werkprocessen. Het gemeentebestuur verwachtte dat het door de verbeteringen minder ambtenaren nodig zou hebben om de taken uit te voeren. In totaal zouden 77 formatieplaatsen moeten worden bezuinigd.

 

De Rekenkamer Hilversum gaat onderzoeken hoe het staat met de organisatievernieuwing.

Welke maatregelen zijn genomen? Wat heeft het traject opgeleverd en wat heeft het gekost?

 

De Rekenkamer verwacht haar onderzoeksresultaten na de zomervakantie openbaar te kunnen maken.